14.02.2024

Pensionsreglerne kort fortalt

 

Som tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen har du ret til varig pension, hvis du søger din afsked på grund af alder, eller hvis du afskediges på grund af sygdom.

Kriminalforsorgen kan ikke afskedige dig på grund af alder, så i princippet kan du blive ved, til du fylder 100 år – hvis helbredet ellers tillader det.

Din pensions størrelse afhænger af, hvor længe du har arbejdet, din løn og dit pensionsskalatrin. Der er desuden forskel på reglerne, alt efter hvornår du er blevet ansat.

Af Réne Larsen