17.04.2024

Tjenestemandsreform fastholder fængselsbetjente lavest i lønhierarkiet

Fængselsbetjentes løn skraber bunden blandt 300 forskellige tjenestemandsstillinger.

Der findes kun seks tjenestemandsstillinger i landet, hvor lønnen er lavere end for fængselsbetjente. Til gengæld er der 292 stillinger med højere løn.

Tilsvarende sygeplejerskerne blev fængselsbetjentenes løn fastlagt med tjenestemandsreformen i 1969.

I over 50 år har lønniveauet derfor været uændret, selvom kravene til jobbet har ændret sig.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, at det er på tide, at man tager det fastlåste lønhierarki op til revision.

”Det var meningen, at de forskellige faggruppers lønplacering løbende skulle evalueres. Men det er aldrig sket. Det betyder, at lønnen fastsættes efter en ældgammel fordelingsnøgle, som blev besluttet, dengang Bresjnev var leder i Sovjetunionen,” siger han.

Det er derfor vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere til de mange ledige stillinger i Kriminalforsorgen.

”Vi mangler over 500 fængselsbetjente, men Kriminalforsorgen kan ikke sætte lønnen op. Det må de simpelthen ikke. Det ville stride mod lønsystemet,” siger Bo Yde Sørensen.

Lønnen fastsættes efter en ældgammel fordelingsnøgle, som blev besluttet, dengang Bresjnev var leder i Sovjetunionen, siger Bo Yde Sørensen.

Forbundsformanden opfordrer derfor til, at de forskellige faggruppers lønplacering evalueres mellem arbejdsmarkedets parter, så der kommer en mere nutidig balance mellem lønnen og de krav, anstrengelser og udfordringer, der er i jobbet som fængselsbetjent.

”Hvis tjenestemandsreformen skal revideres, så bliver vi nødt til sikre, at der sammenhæng mellem belønning og arbejdsvilkår for alle grupper. Det vil formentlig kræve ekstra midler udover de ressourcer, der er i overenskomstkredsen,” siger Bo Yde Sørensen.

Af Søren Gregersen

FRA HØJEST TIL LAVEST BLANDT TJENESTEMANDSANSATTE

1 Departementschef 152.586
2 Højesteretsdommer 134.906
3 Politidirektør 113.875
4 Præsident 108.270
5 Generalmajor 104.687
6 Fagdirektør 103.485
7 Direktør 100.660
293 Fængselsbetjent 27.548
294 Biblioteksbetjent 27.496
295 Politibetjent (færre end syv års ansættelse) 27.373
296 Vagtbetjent 26.173
297 Arkivbetjent 26.062
298 Materielassistent 26.003
299 Museumsbetjent 25.729
Note: Gennemsnitsmånedsløn inkl. tillæg uden pension og særlige ydelser. 2. kvartal 2020. Kilde: Lønoverblik.

Stort nej til overenskomstforliget