Stort nej til overenskomstforliget

Fængselsforbundets afstemning om OK21-resultatet er afsluttet, og medlemmerne har talt. Stort set alle har fulgt forbundets anbefaling og stemt nej.

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN

98,5 procent af de afgivne stemmer er et NEJ
1,5 procent af de afgivne stemmer er et JA

I alt har 59 procent af medlemmerne valgt at bruge deres stemme.

Til sammenligning fordelte stemmerne sig ved forbundets urafstemning i 2018 på 30 procent nej og 69 procent ja. Stemmeprocenten var dengang 42 procent.

Forbundets forretningsudvalg mødtes i dag for at gøre status på afstemningen. Udvalget er tilfredse med den høje stemmeprocent og den klare opbakning fra medlemmerne til anbefalingen om et nej til overenskomsten.

”Jeg tror, det skal ses i lyset af, at vores medlemmer har svært ved at se sig i forliget. Ingen af vores krav er blevet imødekommet,” siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.

”Det kan godt være, at vores nej ikke ændrer det samlede resultat for staten, men det er dog et kraftigt signal om, at forbundets medlemmer og tjenestemændene generelt oplever sig oversete og har en oplevelse af, at de nu har betalt, for at andre kan få,” fortsætter Bo Yde Sørensen.

Fængselsforbundets afstemningsresultat fremsendes nu til OAO, som offentliggør det samlede resultat for statens ansatte i næste uge.

Hvis det samlede resultat bliver et ja, vil overenskomsten have virkning fra 1. april 2021. Hvis det samlede resultat bliver et nej, skal parterne sætte sig til forhandlingsbordet igen og forsøge at finde en løsning. Det kan ende i forligsinstitutionen.

Jeg tror, det skal ses i lyset af, at vores medlemmer har svært ved at se sig i forliget. Ingen af vores krav er blevet imødekommet,” siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.