07.06.2024

Note:Sygefravær for opsynspersonalet. Tallet er for 2016 er opgjort til og med august og fremskrevet for hele året ved at vægte i forhold til samme periode i 2015. Kilde: Kriminalforsorgen

Sygefraværet slår rekord

Fængselsbetjentenes sygefravær er øget med tre dage siden sidste år.

Noget kunne tyde på, at der er et grundlæggende problem med arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen.

For tredje år i træk stiger sygefraværet blandt opsynspersonalet. I de første otte måneder af 2016 ligger sygefraværet på 23 dage i gennemsnit per medarbejder. Det er tre dage mere end for et år siden. Sygefraværet er dermed mere end dobbelt så højt som hos statens øvrige medarbejdere, som i gennemsnit er syge 9 dage om året.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er ikke overrasket over udviklingen: ”Der er mange ting, som bevæger sig i den forkerte retning i øjeblikket. Vi oplever mere og mere vold. Vi mangler betjente. Vi bliver pålagt nye opgaver, og vi kæmper fortsat med en reorganisering med et tvivlsomt output. I den situation er det så sikkert som amen i kirken, at sygefraværet stiger.”

Han opfordrer til handling fra politisk side: ”Beslutningstagerne bliver nødt til at tage ansvar. Det er ikke nok med flotte ord. De skal sikre langt bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. At der er tilstrækkeligt med personale på vagt. At personalet har de rette kvalifikationer til at løse opgaverne. Og at opgaverne giver mening i forhold til hovedopgaven med at få folk på ret køl igen.”

Kriminalforsorgens HR-chef Marianne Fæster Nielsen ærgrer sig også over udviklingen: ”Sygefraværet blandt fængselsbetjente stiger desværre igen. Vi har en fælles interesse i at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere i Kriminalforsorgen,” siger hun.

HR-chefen understreger, at det især er langtidssygefraværet, som stiger. Det vil sige sygeperioder af mere end 30 dages varighed, mens det almindelige sygefravær er relativt stabilt.

”Vi kan se, at omkring 43 procent af det samlede sygefravær i Kriminalforsorgen kommer fra cirka 160 medarbejdere med et sygefravær på over 100 dage.”

Hun peger på, at Kriminalforsorgens reorganisering har ændret på opgave- og ansvarsfordelingen i forhold til håndteringen af sygefravær.

”Derfor har vi i løbet af 2016 igen sat fokus på de mere elementære dele af Kriminalforsorgens sygefraværshåndtering og indsatsområder, sådan at enhedschefer og enhedsledere ved, hvordan de skal arbejde med sygefravær og forebyggelse i forhold til egne enheder og i forhold til enkeltpersoner. Det fortsætter vi med i 2017,” siger Marianne Fæster Nielsen.

Hun oplyser desuden, at der træder en ny sundhedsordning i kraft til januar. Sygefraværshåndbogen og fastholdelsesguiden bliver opdateret. Den lokale sagsbehandling og sygefraværshåndtering styrkes, og Kriminalforsorgen er ved at se nærmere på, hvordan institutionerne lettere kan sikre en forebyggende indsats overfor medarbejdere med mange korte sygefraværsperioder.

Samtidig har indsatsen for at nedbringe volden også betydning for sygefraværet: ”Vi vil være meget bedre til at følge op i forhold til de fængselsbetjente, som har været udsat for voldsomme overgreb. Vi kan se, at det kan føre til langtidsfravær, og at det også kan føre til afskedigelse. Vi må kunne gøre det bedre. Det er en central udfordring, både for Kriminalforsorgen samlet og for vores lokale ledelser,”
siger Marianne Fæster Nielsen.

Læs også: Dobbelt så mange sygedage i Møgelkær Fængsel

Af Søren Gregersen