07.06.2024

Storstrøm Fængsel er stærkt underbemandet

To år efter det nye fængsel åbnede på Falster, mangler en tredjedel af bemandingen. Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant foreslår en række initiativer.

Storstrøm Fængsel er ramt af den store personalemangel, som præger hele Kriminalforsorgen: År for år er der flere fængselsbetjente, som stopper i jobbet, end der kommer nye til.

Ifølge områdedirektør Rasmus Andersen mangler der i øjeblikket cirka 45 fængselsbetjente i det nye fængsel.

Det svarer til, at fængslet savner en tredjedel af bemandingen for at komme op på de 140 betjente, som skal til for at køre fængslet i normaldrift.

Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck mener endda, at det tal er lavt sat. Han vurderer, at der mangler 75 fængselsbetjente, hvis fængslet skal bemandes på et rimeligt niveau.

Øget indelukning
Fængslet prøver at afhjælpe personalemanglen ved at låse de indsatte inde længere tid ad gangen. Når fangerne sidder bag lås og slå, så kræver det nemlig mindre mandskab at holde øje med dem.

Henning Mørck mener dog, at det er den forkerte vej at gå: ”Er det, vi vil? Hvad er der for nogle fanger, vi får ud af det? Desuden er øget indelukning af fangerne slet ikke tilstrækkeligt for at løse personaleproblemerne i fængslet.”

Derfor opfordrer han Kriminalforsorgen til at gøre meget mere for at afhjælpe personalemanglen.

Han har opstillet et katalog, hvor han blandt andet foreslår, at Kriminalforsorgen opretter en jobportal med ledige stillinger tilsvarende Forsvaret: ”Der går mellem 500 og 1.000 personer rundt ude i samfundet, der har taget fængselsbetjentuddannelsen, som har forladt Kriminalforsorgen. Kan vi lokke nogle af dem tilbage, vil det være en kæmpe hjælp. Man kan få inspiration ved at kigge på Forsvarets hjemmeside,” siger Henning Mørck.

Desuden mener han, at nye elever skal modtage fuld løn under hele uddannelsen, og at lønnen bør øges generelt for fængselsbetjente.

Bedre personalevilkår
Henning Mørck mener samtidig, at Kriminalforsorgen bør forbedre arbejdsvilkårene for at holde på de nuværende medarbejdere.

”Jobbet slider på folk. Tallene for sygefravær og nedslidning er alt for høje. Derfor bør Kriminalforsorgen styrke sin personalepolitik. Det bør være muligt at holde tre ugers sammenhængende sommerferie. Det bør være muligt at have et familieliv ved siden af jobbet. At man for eksempel som enlig forælder kan hente sine børn i daginstitution,” siger Henning Mørck, som også påpeger, at det store overarbejde og de mange alenevagter slider på personalet: ”Det er en ond cirkel.”

Styrket rekruttering
Områdedirektør Rasmus Andersen er enig i, at det er vigtigt, at jobbet som fængselsbetjent er attraktivt både for nuværende og kommende betjente.

Det skal blandt andet tænkes ind i Kriminalforsorgens rekrutteringsindsats: “Hvis det skal lykkes at tiltrække flere betjente, skal vi sikre, at indholdet på uddannelsen er i orden og spændende. Det vil vi være opmærksom på, når vi går i gang med at efterse betjentuddannelsen,” siger han.

Af Søren Gregersen