20.04.2024

Forslag til at afhjælpe personalemanglen i Storstrøm Fængsel

Af områdetillidsrepræsentant Henning Mørck

Der mangler cirka 75 fængselsbetjente til Storstrøm Fængsel. På trods af det er der ikke ansat en ny fængselsbetjent til Storstrøm Fængsel siden 1. oktober 2018.

Her er vores forslag til at afhjælpe personalemanglen:

Jobportal på Kriminalforsorgens hjemmeside
Der går mellem 500 og 1.000 personer rundt ude i samfundet, der har taget en fængselsbetjentuddannelse. Det er tidligere kollegaer, som har forladt Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen kan lokke nogle af dem tilbage med en jobportal tilsvarende Forsvarets.

Forhøjelse af lønnen
Hæv fængselsbetjentlønnen til samme niveau som politiets løn, så det bliver lettere at tiltrække nye kollegaer.

Fuld løn under fængselsbetjentuddannelsen
Som det er nu, får man SU, mens man er på skole og en startløn på ca. 21.000 kroner om måneden. Hvis Kriminalforsorgen vil tiltrække andre end helt unge mennesker, hænger det ikke sammen. Har man allerede etableret sig med hus og familie, kan det ikke løbe rundt. Man lukker dermed ned for en hel målgruppe. Åbn op for den ved at droppe SU og giv fuld løn under uddannelsen.

Fastholdelsestillæg til fængselsbetjente på Storstrøm
Tilbyd et fastholdelsestillæg for at kompensere personalet på Storstrøm for alt deres over- og alenearbejde. Et fastholdelsestillæg kan også lokke fængselsbetjente fra Syd- og Midtsjælland til at arbejde på Storstrøm. Tillidsfolkene har foreslået 25.000 kroner årligt udbetalt efter tre år. Det beløb er måske for lavt, men så må man lokke med andre personalegoder for eksempel en juleturnus.

Afskaf alenearbejdet
Betjente og værkmestre arbejder stadig alene meget af tiden. For værkmestrene på Storstrøm betyder det, at de går med 20 fanger uden overvågningskameraer, men fordi der er folk på arbejde på etagerne ovenover, bliver det ikke defineret som alenearbejde. Den tilgang til alenearbejde skaber med garanti sygdom, PTSD og personalemangel.

Afskaf overarbejdet
År efter år, måned efter måned, bliver fængselsbetjentene pålagt overarbejde – helt op til 80-100 timer om måneden. Det kan arbejdsgiver være nødt til i en periode, men Kriminalforsorgen har kørt sådan i flere år – UDEN udsigt til, at det stopper.

Medarbejderne må have en ret til at trække nødbremsen og sige nej – selv om de er tjenestemænd. Overarbejdet er sammen med alenearbejde en af de væsentligste årsager til det høje sygefravær.

Aktiv familie- og personalepolitik
Man kører med 12-timers vagter, fordi fængslet lukker fangerne inde og kører natbemanding fra kl. 20 til 08. Det belaster mange medarbejdere – specielt enlige forældre har svært ved at aflevere deres børn i daginstitution og hente dem efter lukketid.

Det bør være muligt at holde tre uger sammenhængende sommerferie og planlægge højtiderne med familien. Ligesom der bør være seniordage, efteruddannelse og anonymisering i fangernes aktindsigtsager, så betjentens navn ikke figurere blandt dømte bandemedlemmer eller pædofile.

Flere transportbetjente
Fængslet bliver en utryg arbejdsplads, når kollegaerne oplever alenearbejde, mens kollegaerne ledsager fangerne i retten, på ledsaget udgang med mere. Brug fængselsbetjente inden for murene i fængsler og arresthuse og transportbetjente uden for murene til sygehusvagter, retsmøder, transport og overvågning. Og stop for ledsagede udgange i weekend, når der er personalemangel.