20.04.2024

Så er Nykøbing Fængsel åbent

Midt i en tid med institutionslukninger har Kriminalforsorgen i dag åbent et nyt, topsikret fængsel.

”Det er en stor fornøjelse at åbne fængslet i dag,” sagde Kriminalforsorgens direktør Thorkilde Fogde, kort før han klippede den røde snor over til Nykøbing Fængsel, som åbner i det gamle psykiatri-hospital Sikringen med plads til 30 indsatte.

Det er ikke lykkedes patienter at undvige fra Sikringen i de seneste 60 år. Og sådan må det gerne fortsætte, hvis det står til direktøren: ”Let’s keep it that,” sagde han.

En stor del af de 40 millioner kroner, som er brugt på at sætte fængslet i stand, er da også brugt på sikkerhed. Blandt andet til dronesikring, overdækning af gårdtursarealer og ekstra hegn. Fængslet bliver dermed landets mindste fængsel, men samtidig et af de mest sikre.

De første indsatte rykker ind den 11. juni. Der bliver tale om sædelighedsdømte fra arresthuse i Holbæk og Vejle.

Døgnhus
Bemandningsmæssigt kører fængslet i første omgang som et døgnhus. Det betyder, at der er brug for væsentligt færre medarbejdere end oprindeligt planlagt. På denne måde har Kriminalforsorgen lyttet til den kritik, som blandt andet er kommet fra Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant, Henning Mørck, som i et debatindlæg kritiserede åbningen af fængslet i en tid med store rekrutteringsproblemer.

Lokal rekruttering
Når Nykøbing Fængsel er oppe i fulde omdrejninger, er forventningen, at det også skal fungere som uddannelsesfængsel, hvor fængselsbetjente under uddannelse kan komme i praktik.

Områdedirektør Rasmus Andersen oplyser, at rekrutteringen af nye elever til fængslet kommer til at foregå lokalt. Der samarbejdes med Odsherred Kommune og annonceres i lokale medier.

Af Søren Gregersen