07.06.2024

Åbningen af Nykøbing Fængsel bør sættes i bero

Kriminalforsorgen har besluttet at åbne Sikringen som et ny fængsel 1. juni. Det sker i en situation, hvor vi mangler flere hundrede fængselsbetjente i Kriminalforsorgen – mindst 50 alene på Sjælland.

Jeg mener, at åbningen bør sættes i bero, indtil der er bedre styr på personalesituationen.

Førsteprioritet må være åbningen af næste etape på Storstrøm Fængsel, som er det mest moderne og sikre fængsel i Europa.

Der sidder mange bandemedlemmer i de åbne fængsler, som trænger til at afsone bag tykke mure med en bemanding, der er normeret til at håndtere dem.

I Nykøbing Fængsel skal 30 indsatte passes af 30 betjente. Dette til trods for, at de indsatte i øjeblikket sidder i venteposition i Holbæk Arrest, hvor to betjente på rådighedsvagt har passet de indsatte til alles tilfredshed.

Man har i skrivende stund 11 ansøgninger til Nykøbing Fængsel, men man skal som nævnt bruge 30 årsværk.

Det giver ingen mening. Syv betjente har søgt fra Jyderup Fængsel – hvilket vil efterlade Jyderup blødende!

Gode kollegaer fra Herstedvester og arresthusene melder sig mere eller mindre frivilligt, da alle institutioner skal afgive mandskab til driften af Nykøbing og Storstrøm. Problemet er, at denne situation vil vare i årevis – uden udsigt til, at personaleunderskuddet løses. Det er ikke forbi om tre måneder.

Der kan spares 30 årsværk ved at udskyde åbningen af Nykøbing. Og 15 årsværk ved langsom opstart i en arrestafdeling magen til Holbæk.

Åbningen af to nye fængsler er ikke kun et sjællandsk problem. Vi lider samtidig under, at hovedstadsområdet tilbyder 13.000 kroner mere i årlig løn.

Det er fint, at man forsøgsvis giver tilladelse til otte dobbeltvagter, men vi har brug for andre tiltag, der beskytter personalet mod nedslidning: Flere O dage, ret til at bytte vagter og skåneposter til kollegaer, der har behov for en periode væk fra frontlinjen. Og alle konfliktløsningskurser bør aflyses.

Kriminalforsorgen bør erkende, at der ikke står hundrede nye ansøgere for hver fængselsbetjent, der stopper og i stedet koncentrere sig om at gøre hverdagen god for de medarbejdere, som bliver og passer deres tjeneste.

Områdetillidsrepræsentant på Sjælland

Henning Mørck