20.04.2024

Rekordmange nedslidte fængselsbetjente

I 2019 blev 110 fængselsbetjente afskediget på grund af dårligt helbred. Det højeste antal nogensinde. Gennemsnitsalderen er kun 47 år. 

Risikoen for, at man bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet før tid er desværre meget høj blandt fængselsbetjente.

I 2019 fik 110 af Fængselsforbundets medlemmer besked om, at de var afskediget på grund af helbredsmæssige årsager.

Det er et rekordhøjt antal og mere end dobbelt så mange som normalt.

De 110 betjente svarer til, at 3,8 procent af alle fængselsbetjente bliver nødt til at forlade jobbet af helbredsmæssige årsager. Til sammenligning gælder det samme for 0,3 procent af alle beskæftigede i Danmark ifølge tal fra Ankestyrelsen.

Risikoen for at en fængselsbetjent bliver nedslidt, er derfor mere end ti gange større end for øvrige danskere.

Det er alt for ensporet alene at se nedslidning som et fysisk problem, siger Bo Yde Sørensen

En stor del af afskedigelserne skyldes PTSD som konsekvens af overfald eller psykisk pres over længere tid.

Ifølge en ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd opfylder 13,5 procent af de nuværende fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente diagnosekriterierne for PTSD. Hver syvende kollega er med andre ord ramt af en posttraumatisk belastningsreaktion.

Gennemsnitsalder: 47 år
Gennemsnitsalderen blandt de afskedigede fængselsbetjente er kun 47 år. Man kan altså nemt blive nedslidt, selvom man kun har været 20 år på arbejdsmarkedet.

Tallene viser ifølge Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen, at nedslidning ikke nødvendigvis skyldes mange års arbejde, og at det psykiske arbejdsmiljø kan være mindst lige så belastende som det fysiske.

”Det er alt for ensporet alene at se nedslidning som et fysisk problem. Stort set alle af vores medlemmer bliver sygepensioneret på grund af psykiske mén,” siger formanden.

Han ser derfor gerne, at regeringen tager nedslidte fængselsbetjente med i sit pensionsudspil: ”Det vil være rimeligt, at en af de mest belastede faggrupper bliver omfattet af ordningen,” siger Bo Yde Sørensen.PTSD er mere udbredt blandt fængselsbetjente end hos politibetjente og soldater