20.04.2024

Ny medicinpraksis skaber problemer

De skærpede medicinkrav gør det mere besværligt at skaffe medicin til de indsatte. I weekenden blev Roskilde Arrest nødt til at få bragt medicin i taxa fra Lyngby.

Af Søren Gregersen

Tidligere kunne Kriminalforsorgens institutioner opbevare forskellige typer af medicin, så de stod klar, hvis en indsat havde brug for det.

Sådan er det ikke længere. Med den nye medicinpraksis må fængsler og arresthuse kun udlevere medicin, som specifikt er ordineret til den pågældende patient.

Det betyder, at alt ekstra medicin skal smides ud, hvorefter der skal hentes ny medicin, når der er behov for det. Det gælder selv, hvis der er tale om hovedpinetabletter.

I weekenden fik reglerne den konsekvens, at Roskilde Arrest måtte bruge flere timer på at skaffe medicin til en indsat. Lørdag morgen manglede personalet nemlig et middel mod abstinenser.

Heldigvis lykkedes det personalet i Roskilde at få fat i arrestens læge, som udskrev recepten.

Nu skulle man blot finde et apotek, som havde medicinen. Det viste sig ikke at være nemt.

Personalet forsøgte af få Domapoteket i Roskilde til at ekspedere medicinen som en akutbestilling. Dette kunne dog først lade sig gøre søndag aften.

Løsningen blev derfor Lyngby Apotek, som kunne sende medicinen til Roskilde i en taxa.

Så langt så godt.

Men arresthuset havde kun fået medicin til en dag, så søndag morgen skulle arresthuset i gang med hele molevitten igen…

Nu smider vi medicin ud i store mængder, når de indsatte forlader arresthuset. Hvorefter vi med stort besvær skaffer den samme medicin igen til nye indsatte.

Molbohistorie
Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck kalder det en molbohistorie.

”Det giver ikke mening, at vi skal bruge så meget tid bare for at skaffe medicin til én mand. Det er en tidsrøver uden lige.”

Han peger på, at det havde været nemmere med de gamle regler: ”Tidligere kunne vi udlevere medicin til en indsat efter lægens anvisning, hvis arresthuset havde det liggende. Det var mere fleksibelt. Nu smider vi medicin ud i store mængder, når de indsatte forlader arresthuset. Hvorefter vi med stort besvær skaffer den samme medicin igen til nye indsatte.”

Vagtlægen 30 km væk
DR skrev for en uge siden også om medicinbøvlet i Kriminalforsorgen.

Her var det Karsten Pedersen, Fængselsforbundets tillidsmand i Kragskovhede Fængsel, som gjorde opmærksom på, at personalet i nogle tilfælde bliver nødt til at sende en taxa til vagtlægen i Hjørring 30 kilometer væk, før de kan udlevere en hovedpinepille til en indsat.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen synes, det er helt unødvendigt at bruge så meget tid på så lidt: “I en tid hvor Kriminalforsorgen mangler mandskab, er det dybt frustrerende, at vi skal bruge så mange timer på at skaffe en pakke panodil, som vi andre kan købe på en tankstation. Omkostningerne står slet ikke i mål med hensynet til patientsikkerheden.”

Han opfordrer Kriminalforsorgen og Lægemiddelstyrelsen til at finde en løsning, som fungerer i hverdagen: “Det må kunne lade sig gøre at tilrettelægge reglerne på en måde, som er rimelig for både indsatte og ansatte,” siger Bo Yde Sørensen.


Påbud til Holstebro Arrest