04.07.2024

Påbud til Holstebro Arrest

Holstebro Arrest har modtaget en håndfuld påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. På et tilsynsbesøg erfarede styrelsen, at arresthuset overtrådte forskellige regler.

En af de ting, der blev bemærket, var arresthusets måde at opbevare og håndtere medicin på. I lægemiddelloven står der, at oplagring, fordeling og udlevering af lægemidler kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Det er blandt andet et medicindepot til akutte situationer, der har gjort, at Holstebro Arrest har modtaget påbudet om at ændre procedurerne.


Ny medicinpraksis skaber problemer