07.06.2024

Fotograf: Steen Brogaard

Nick Hækkerup kommenterer på artikel

Peter Skaarup (DF) har bedt justitsministeren om at læse seneste nummer af fagbladet, hvor
vi skrev om fængselsbetjent Dennis Hillebranner, som flere gange er blevet truet af indsatte,
uden det har fået konsekvens. Ministeren vil ikke gå ind i sagen, men svarer i generelle vendinger: ”Det må stå klart for enhver, at vi ikke skal acceptere, at de ansatte i vores fængsler bliver udsat for vold og trusler. I den forbindelse er jeg også glad for, at der i den nye flerårsaftale tages en række initiativer for at styrke sikkerheden og sikre mere konsekvens over for de hårdeste indsatte.”

Er det gratis at true en fængselsbetjent på livet?