07.06.2024

Justitsminister Mattias Tesfaye og forbundsformand Bo Yde Sørensen foran Nyborg Fængsel

Mattias Tesfaye vil beskytte fængselsbetjente bedre

Fængselsforbundet har i flere år bedt skiftende justitsministre om at gribe ind i forhold til indsattes misbrug af aktindsigt. Nu sker der noget.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil med et nyt lovforslag beskytte fængselsbetjente mod at deres navne udleveres i forbindelse med aktindsigt.

Loven retter sig mod alle offentligt ansatte, men man kan godt kalde den for Lex fængselsbetjent. Ministeren lægger nemlig ikke skjul på, at den i høj grad er tiltænkt vores faggruppe.

“Jeg har læst i Fængselsforbundets medlemsblad, at der er udfordringer med at aktindsigt bruges til at chikanere fængselsbetjente. Det dur selvfølgelig ikke. Derfor fremlægger vi nu et lovforslag, som skal forhindre at navne på fængselsbetjente og andre offentligt ansatte udleveres. Der er flertal for det på Christiansborg, så vi satser på at få det gennemført her i efteråret,” siger Mattias Tesfaye.

Se interview med ministeren:

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, hilser lovforslaget velkommen: “Det er glædeligt, at vores nye minister starter med at anerkende vores sikkerhed og tage ansvar for den. Det er meget tilfredsstillende, hvis det lykkes at beskytte vores medlemmer bedre i forhold til aktindsigt. Det har været et stort ønske fra Fængselsforbundets side i flere år,” siger han.

Vægt på ansattes tryghed
Lovforslaget vil sænke tærsklen for, hvornår en myndighed kan afvise en anmodning om aktindsigt, og i chikanetilfælde skal der lægges mere vægt på offentligt ansattes tryghed.

Vi har tidligere beskrevet i fagbladet, hvordan indsatte i blandt andet Vestre Fængsel har fået udleveret navne på ansatte. I nogle tilfælde helt op til 80 fulde navne på én gang.

Forbundet besluttede at undersøge problemstillingen med en spørgeundersøgelse. Det viste sig, at eksemplet fra Vestre Fængsel langt fra var en enlig svale. I undersøgelsen svarer 58 procent, at de har oplevet at få deres navn udleveret til en indsat i forbindelse med en aktindsigt.

Et medlem skrev: “Efter de indsatte har fundet ud af, at de kan søge aktindsigt, gør de det bare, fordi de kan. De ser det som en god måde at få fat i navne på personalet.”

Øget vægt på indsigelse
Den enkelte fængselsbetjent har som reglerne er nu mulighed for at gøre indsigelse mod at få sit navn udleveret. Det kræver dog, at man bliver gjort opmærksom på aktindsigten, hvilket langt fra gælder i alle tilfælde. Og selvom man får det at vide, så efterleves indsigelsen ikke altid.

I forbundets undersøgelse svarede 161 kollegaer, at de har gjort brug af muligheden for indsigelse. Men 132 svarer, at deres navn alligevel blev udleveret.

”Det havde ingen effekt. Juristerne i området forstod ikke problemet,” skrev en kollega.

Denne problemstilling tages der højde for i lovforslaget. Hvis en ansat udtaler sig imod udlevering af sit navn, vil udgangspunktet være, at den ansattes navn ikke skal udleveres i forbindelse med aktindsigt, fremgår det af det nye forslag.

Læs også: Indsattes aktindsigt opleves som et stort og voksende problem

Læs også: Indsatte udnytter forvaltningsloven til at få fat i navne på fængselsbetjente


BESØG I NYBORG FÆNGSEL
Mattias Tesfaye besøgte Nyborg Fængsel i går og blev blandt andet orienteret om bemandingssituationen. Han håber, at flere får øjnene op for kvaliteten i jobbet som fængselsbetjent: “I redder måske ikke hele verden, men I gør en kæmpe forskel for nogle enkelte mennesker. På den måde er det et job, som giver mening. I får virkelig sat et konkret aftryk. I stedet for – som mange andre – at lave noget abstrakt,” sagde ministeren.


Indsattes aktindsigt opleves som et stort og voksende problem