14.02.2024

Kongres med optimisme for fremtiden

Både justitsministeren, Kriminalforsorgens direktør og forbundsformanden slog optimistiske toner an på Fængselsforbundets kongres den 11. og 12. maj i Middelfart.

Hvert fjerde år mødes Fængselsforbundets kongres for at evaluere forbundets arbejde og sætte nye mål.

Forbundsmanden Bo Yde Sørensen åbnede årets kongres ved at byde velkommen til delegerede og gæster. Og ved at gennemgå en række af de problemstillinger, som præger Kriminalforsorgen i øjeblikket.

”Kære kongres. Der findes ingen genveje. Kriminalforsorgen skal vedligeholdes. Ingen bliver lykkeligere af, at vi sætter flere mennesker i fængsel, men vi bliver lykkeligere af, at der kommer færre ofre. Og færre ofre kræver en Kriminalforsorg med dygtige og engagerede fængselsbetjente. Derfor har vi brug for fængselsbetjente, som har tid og mulighed for at påvirke de kriminelle i positiv retning. Vi skal have indholdet tilbage i jobbet, for dygtige mennesker skal se en fremtid hos os,” sagde Bo Yde Sørensen.

Vi skal have indholdet tilbage i jobbet. Dygtige mennesker skal se en fremtid hos os

Han kom også ind på lønnen eller manglen på samme.

”Tredjenederst i lønhierarkiet er en skammeligplads at placere landets fængselsbetjente på. Taget i betragtning af, at vi løfter retssamfundets bærende grundpille i straffesagskæden. At vi bruger vores kræfter på de mennesker, ingen andre vil have noget med at gøre. Og at vi af og til betaler en alvorlig pris.”

Ikke desto mindre håber Bo Yde Sørensen, at Kriminalforsorgen er på vej i en bedre retning bakket op af en ny direktør, en god flerårsaftale og opbakning fra politisk side: ”Nu skal vi blot have trampet stien så bred og fast, at vores kollegaer bevarer modet om en positiv fremtid,” sagde han fra talerstolen.

”Vi ser og hører jer”
Justitsminister Peter Hummelgaard understregede, at man er klar over fængslernes problemer. ”Kriminalforsorgen er under et voldsomt pres. Det er vi klar over. Vi ser jer og hører jer, og vi er i gang med fra politisk side at gøre noget ved problemerne. Jeg siger ikke, det er nemt, men vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at rekruttere flere fængselsbetjente, og fastholde dem vi har,” sagde ministeren.

På lønområdet hev han en lille kanin op af hatten ved at gentage statsministerens budskab om, at det uniformerede personale bør tilgodeses, når der skal ændres på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked.

”Jeg kan ikke forestille mig andet, end at fængselsbetjente bliver omfattet af de kommende strukturelle ændringer på lønområdet,” sagde han og fortsatte: ”I udfører en af de vigtigste opgaver i samfundet. Hvis det ikke var for jer, ville de indsattes afsoning ende på en anden måde.”

Også Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen var forsigtig optimistisk.

Hun pegede på, at man kæmper alle vågne timer for at løse bemandingsproblemerne og få flere til at blive fængselsbetjent.

”Alle forsøger at finde gode løsninger. Jeg vil gerne kvittere for samarbejdet med Fængselsforbundet på trods af den svære situation, som vi står i,” sagdehun.

Formanden for det norske fængselsforbund var også på talerstolen.

Han gjorde opmærksom på, at mange af de danske problemer er de samme i Norge og resten af Europa.

”Derfor er det vigtigt, vi arbejder sammen,” sagde Asle Aase.

Dermed var årets kongres åben.

Af Søren Gregersen


Kongres 2023