Kongres 2023


Fængselsforbundets kongres er afsluttet med genvalg af forbundsledelsen og beslutning om nyt fokusområde for de kommende fire år.

Der har været kongres 11. og 12. maj i Middelfart.

På førstedagen gennemgik forbundsformand Bo Yde Sørensen udviklingen i Kriminalforsorgen siden sidste kongres i 2019. Der er fortsat store problemer, men dog også lyspunkter, hvoraf formanden blandt andet fremhævede, at det er lykkes at hente store millionbeløb i hjem til medlemmerne i lønkroner i de seneste fire år.

Hverken justitsminister Peter Hummelgaard (S) eller Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen havde radikale forbedringer med til forsamlingen, men de lovede at arbejde for at vende udviklingen.

Der var også indlæg af forbundsformand Asle Aase fra NNF Norge, som kunne berette om mange af de samme problemstillinger i de norske fængsler som i Danmark.

Fokus og vedtægtsændringer
På andendagen drøftede kongressen en række emner vedrørende situationen i Kriminalforsorgen, medlemmernes arbejdsvilkår og forbundets arbejde.

Kongressen vedtog et nyt fokusområde med overskriften ’Fængselsarbejde – en ukendt verden med store muligheder’ med et mål om at styrke rekrutteringen af nye kollegaer ved at forbedre vores fags omdømme. Det skal ske ved at sætte yderligere fokus på vores medlemmers faglighed og kompetencer. Omverdenen skal man andre ord vide, at arbejdet i Kriminalforsorgen er andet og mere end nøgler og sikkerhed.

Desuden blev forbundets vedtægter ændret. Blandt andet valgte kongressen at fastholde forbundets struktur med fire afdelinger til trods for, at Kriminalforsorgen nu kun har to områder. Målet er at sikre en fortsat bred repræsentation i forbundet, uanset hvordan arbejdsgiver inddeler Kriminalforsorgen i institutioner og områder. Desuden besluttede kongressen at indføre en formel næstformand i stedet for blot at have en stedfortræder for formanden.

Valg til forbundsledelsen
Kongressen genvalgte Bo Yde Sørensen som forbundsformand.

Mette Nielsen blev valgt om næstformand og forbundssekretær.

Og René Larsen, Erik Lasen og Henrik Thøgersen blev genvalgt som forbundssekretærer.