07.06.2024

Hver syvende kollega lider af PTSD

PTSD, angst, depression og stress er udbredt blandt fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente. Det viser Justitsministeriets nye undersøgelse.

13,5 procent af de nuværende fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente opfylder diagnosekriterierne for PTSD. Det vil sige hver syvende kollega. Det fremgår af en kortlægning af problemet, som Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har lavet for Justitsministeriet.

Resultatet bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført blandt 2.896 nuværende kollegaer i Kriminalforsorgen og 11.169 nuværende politibetjente.

Hos politibetjente opfylder 3,7 procent diagnosekriterierne. Risikoen for at blive ramt af PTSD er altså omkring fire gange større som fængselsbetjent end som politibetjent.

Det er skræmmende, men det overrasker mig desværre ikke. Vi har længe vidst, at PTSD var et alvorligt problem blandt vores kollegaer,” siger Bo Yde Sørensen.

Han mener, at politikerne bør tage større ansvar for arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen: “Jobbet som fængselsbetjent er hårdt for alt for mange. De bliver syge at gå på arbejde. Alligevel oplever vi, at beslutningstagerne ikke tager ansvar og gør noget ved problemet: Der er brug for handling nu.”

Angst, depression og stress
Undersøgelsen viser også, at 5,4 procent af de nuværende fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente er diagnoseret med en reaktion på svær belastning, mens det gælder for 2,0 procent af de nuværende politibetjente.

Desuden viser undersøgelsen, at psykiske belastningsreaktioner – herunder angst, depression og stress – er meget udbredt blandt fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente.

I undersøgelsen svarer 28 procent eksempelvis, at de lider af angst og 21 procent har ofte stress.

Af Søren Gregersen

Læs rapporten her


Lena var fanget i et PTSD-greb