20.04.2024

Helsingør Arrest topper med sygefravær på 84 dage

Med 84 sygedage i 2019 placerer Helsingør Arrest sig noget over Kriminalforsorgens gennemsnit på 26 dage. Det udfordrer de fængselsbetjente, der skal sikre driften. En af dem er Bettina Munk Krog.

2019 har været et annus horibilis i Helsingør Arrest. Året begyndte med, at den sidste rest af døgnvagter blev udfaset. Siden er 15 kollegaer stoppet i arresten, og i øjeblikket er der ti langtidssyge betjente.

84 sygedage blev det til i gennemsnit i 2019. Det er mere end tre gange så mange som i resten af Kriminalforsorgen Hvad er grunden til det ekstremt høje sygefravær? Fagbladet spurgte fængselsbetjent Bettina Munk Krog i arresthuset.

”Jeg tror, det er udbrændthed. Presset bliver for stort for mange, og så trækker de stikket. Enten ved at sygemelde sig eller ved helt at forlade Kriminalforsorgen,” siger hun.

”Vi har ikke længere tid til at restituere mellem vagterne, fordi vi ofte har tre 12,5-timers vagter i træk. Når man er i et hus med arrestanter, der er i deres livs krise og mangel på personale, så slider det ekstremt meget,” siger Bettina Munk Krog.

Personalemanglen, overarbejdet og det høje sygefravær medfører også, at mange betjente går syge på arbejde. Både for ikke at belaste kollegaerne og for ikke at bidrage mere til den dårlige sygestatistik. Det hælder også benzin på udbrændtheden i fængselsbetjentens øjne.

Indlån hjælper men løser ikke problemet
Der sidder 69 indsatte i Helsingør Arrest, men der er kun 15-20 betjente tilbage af det faste personale. Det er derfor nødvendigt med hjælp udefra for at få tingene til at hænge sammen.

”Der kommer mange betjente på såkaldt indlån fra Frederikssund og Hillerød. Det er vi meget taknemmelige for. Det betyder, at vi får færre beordrede vagter. Men det er ikke en holdbar løsning på lang sigt,” siger Bettina Munk Krog.

”Det er svært at komme udefra og direkte ind i driften af et arresthus, så det kræver meget af os faste, når vi er på vagt med en på indlån, fordi det er os, der kender huset og opgaverne, og de indsatte ved godt, at de får mest ud af at spørge en fast.”

Presset bliver for stort for mange, og så trækker de stikket. Enten ved at sygemelde sig eller ved helt at forlade Kriminalforsorgen,” siger Bettina Munk Krog.

Ønsker mere åbenhed
Bettina Munk Krog håber, at 2020 blive bedre: ”To af de langtidssyge er på vej tilbage, og tre nye betjente har søgt hertil, og så holder det også mit mod oppe, at vi er en virkelig god personalegruppe.  Vi passer godt på hinanden og har en god relation til de indsatte. Vi har stort set aldrig magtanvendelser og ikke mange tilfælde af vold og trusler,” siger hun.

For at håbet om en mere smidig drift af Helsingør Arrest skal indfries, har Bettina Munk Krog dog også et ønske. I hendes øjne er der ekstra brug for skarp kommunikation, når der mangler personale, og der halter ledelsen bagefter, mener hun.

”Jeg synes, vi mangler åbenhed. Vi bruger meget energi på selv at undersøge, hvad der foregår. Kommunikationen er ikke særlig klar, og vi har stort set aldrig personalemøder. Vores enhedsleder kæmper virkelig for os, men hun kan ikke løse alting alene. De sidste to år har vi haft tre forskellige enhedschefer, og der har været holdt ét personalemøde. Vi har brug for, at der bliver holdt et for eksempel hver tredje måned,” siger Bettina Munk Krog.

Lys forude
Institutionschef Lene Møller-Nielsen er enig i, at 2019 har været et krævende år i arresthuset.

”Vi ser med alvor på omfanget af sygefraværet i Helsingør Arrest. Både ledelsen i institution Nordsjælland og Område Hovedstaden har prioriteret nedbringelsen af sygefraværet meget højt. Der har igennem året været arbejdet tæt og vedholdende med opfølgning på sygefraværet og trivslen, hvilket blandt andet har ført til, at nogle langtidssyge nu er retur på arbejdet,” siger hun.

”I januar, februar og marts 2020 har vi stort set det personale, vi skal bruge. Vi har fået nyansatte, folk der har haft orlov og fængselsbetjente fra Jylland. Det vil give tiltrængt luft til alle, der har haft meget overarbejde i 2019. Udsigten til, at personalesituationen bedres, vil være med til at normalisere hverdagen på mange leder og kanter. Dette gælder også afholdelse af personalemøder. Den 20. januar holdt vi et samlet møde for al personale i Helsingør arrest om arbejdsmiljøet og forebyggelse af mobning,” siger institutionschefen.

Af Maria Hamilton


Sygefraværet er det næsthøjeste nogensinde