07.06.2024

Fem procent af bemandingen er forsvundet på et år

Antallet af fængselsbetjente er faldet med over 100 siden januar 2021.

Et skridt frem og to tilbage. Sådan kan man beskrive bemandingsudviklingen i Kriminalforsorgen gennem mange år.

Det positive er, at der bliver ansat nye kollegaer. Det negative er, at der er flere, som stopper.

Også de seneste år er tallene gået nedad: I januar 2021 var der 2.022 fængselsbetjente. I marts 2022 var der kun 1.911. Der er altså over 100 betjente færre. Det svarer til 5 procent.

Vi skal ti år bagud for at finde et år, hvor der var en nettotilgang af fængselsbetjente. Til 2012. Her var der 2.650 betjente. Siden er det gået nedad.

Med den nye flerårsaftale i efteråret blev den alvorlige situation italesat. Politikerne besluttede derfor at ansætte minimum 300 flere fængselsbetjente netto. Det vil sige et plus på 75 årligt frem til 2026.

Det fremgår af aftalen: ”At det er en forudsætning for udvidelse af Kriminalforsorgens kapacitet, at der ansættes et betydeligt antal fængselsbetjente i de kommende år.”

Men foreløbig går det altså den forkerte vej.

Vi har ganske simpelt brug for, at bemandingen – efter ti års tilbagegang – begynder at stige igen, siger Bo Yde Sørensen

Nye skoler og rekruttering
Kriminalforsorgens HR-direktør Mik Grüning siger, at der er brug for alle stærke kræfter, der har lyst til at gøre en forskel i Kriminalforsorgen. Han håber derfor, at rekrutteringsindsatsen, bedre elevløn og åbningen af to nye skoler vil tiltrække flere kollegaer.

”Vi arbejder målrettet på at skaffe flere betjente. Lige nu oplever vi stor interesse, når vi er rundt med vores rekrutteringslastbil, og samtidig har vi travlt med at svare på spørgsmål fra mulige elever via vores telefoner. Vi åbner to nye uddannelsescentre i august 2022 i Nykøbing Falster og i Odense. Og vi håber, at indførslen af løn under uddannelse sammen med øget geografisk nærhed til uddannelsen vil betyde flere elever,” siger han.

Mik Grüning peger desuden på, at det er et hovedmål med flerårsaftalen at fastholde flere betjente i jobbet.

”Det skal etableringen af supervisionsordning, et nyt internt psykologkorps, bedre udviklingsmuligheder for personalet, mere tid til kerneopgaven og mindre administrativt arbejde hjælpe til med. Vi ved fra afgangsanalyser og trivselsmålinger, at det har stor betydning i forhold til fastholdelse. Vi forventer derfor, at vi med de nye indsatser vil være i stand til at fastholde flere fængselsbetjente,” siger Mik Grüning.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, at der er brug for, at initiativerne giver pote meget hurtigt.

”Situationen er stærkt bekymrende. Vi kører på pumperne, så vi har brug for resultater her og nu. Vi mangler over 700 kollegaer. Derfor kan vi ikke vente et år eller to på, at kurven knækker. Vi har ganske simpelt brug for, at bemandingen – efter ti års tilbagegang – begynder at stige igen.” 

Af Søren Gregersen

STATUS
Kriminalforsorgen skal inden 1. juli orientere aftalepartierne på Christiansborg om status for rekruttering og fastholdelse.


Hårdt presset af personalemangel