07.06.2024

Fængselsbetjentes overarbejde svarer til 200 stillinger

I 2016 brugte Kriminalforsorgen 65,9 millioner kroner på overarbejde til fængselsbetjente. Det svarer til 200 stillinger. Årsagen er personalemangel.

”Kan du ikke tage en ekstra vagt?”

Den vending må være en af de mest brugte i fængsler og arresthuse i øjeblikket. I hvert fald bliver der arbejdet over, taget dobbeltvagter og indkaldt ekstra personale for et rekordstort beløb.

Hele 65,9 millioner kroner lød regningen på i 2016, hvilket svarer til, at der dagligt trillede 180.000 kroner ud af Kriminalforsorgens pengekasse i udbetalt overarbejde.

De mange penge svarer til lønudbetalinger på 197 fuldtidsstillinger, når man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige løn til en fængselsbetjent med tillæg og uden pension. Det ærgrer formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye.

”Det er en kedelig udvikling, for pengene skulle jo bruges til lønkroner på reelle stillinger. Desuden er det et sikkerhedsproblem, når der mangler folk. Vi har et galoperende højt sygefravær på grund af det store arbejdspres, og den store arbejdsbyrde går ud over familie og fritid for vores medlemmer,” siger han.

Ifølge Kim Østerbye bør enhver tvivl om den massive mangel på fængselsbetjente være fejet af bordet. Han har længe kæmpet med Kriminalforsorgen om, hvor mange betjente der reelt mangler på fængselsgangene. Kriminalforsorgen siger 70-80 stillinger og Fængselsforbundet minimum 200.

”Vores påstand om, at der mangler omkring 200 fængselsbetjente på landsplan, er jo svær at tilbagevise, når der udbetales overarbejdsløn svarende til 197 fuldtidsstillinger. Og med i det regnestykke er jo ikke alle de vagter, der står ubesatte hen, og hvor personalet står alene på en afdeling fuld af indsatte,” siger Kim Østerbye.

Kriminalforsorgen: Vi vil meget hellere ansætte
Ifølge Jørgen Pedersen, der er chef for Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, er der tre hovedårsager til det meget overarbejde.

”Det er svært at rekruttere nye betjente. Derudover er frafaldet af betjente højt, samtidig med at sygefraværet er kraftigt stigende. Alt sammen munder naturligt ud i et stort forbrug på overarbejde,” siger han.

Jørgen Pedersen finder det heller ikke tilfredsstillende, at fængselsbetjentene skal arbejde ekstra og dække huller i vagtplanerne.

”Vi vil meget hellere have flere folk end at slide på det nuværende personale, og vi knokler på livet løs med rekrutteringsopgaven,” siger han.

Håber at kurven knækker
Det er ikke noget nyt, at der bruges mange penge på overarbejde for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen. I 2015 brugte man således 40 millioner kroner på området. Og året før var tallet omkring 35 millioner kroner.

Der er altså sket tæt på en fordobling af udgifter til overarbejde på to år. Den opadgående kurve skulle dog gerne knække i år, mener Jørgen Pedersen.

”Mit bud er, at vi får rekrutteret nok til, at der bliver mindre overarbejde for personalet i år,” siger Jørgen Pedersen.

Det håb deler Kim Østerbye.

”Der skabes en ond cirkel, når Kriminalforsorgen halser efter med for få medarbejdere. Vi får flere opgaver, færre kollegaer og højt sygefravær. Den eneste vej ud er at ansætte flere folk hurtigt,” siger formanden.

Kilde: Kriminalforsorgens nøgletalsrapport 2015/2016
Af Kristian Westfall
Læs også:
 .

Mangel på fængselsbetjente koster 39 millioner kroner i overarbejdsbetaling