07.06.2024

Mangel på fængselsbetjente koster 39 millioner kroner i overarbejdsbetaling

Der blev arbejdet ekstra og dækket huller i vagtplanen i stor stil i Kriminalforsorgen. I 2015 blev der udbetalt overarbejde for mere end 39 millioner kroner. Regningen forventes at blive endnu større i år.

Det er dyrt at spare. Det må være konklusionen efter Kriminalforsorgen har brugt 39,4 millioner kroner på overarbejde i 2015, fordi man ikke har sørget for tilstrækkelig bemanding. Det er over fire millioner kroner mere end i 2014.

Omregnet til årsværk svarer de 39,4 millioner kroner til 118 fængselsbetjentes årsværk.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye forstår godt, at der bruges mange penge på at indkalde folk til ekstravagter, når der mangler mellem 200 og 300 fængselsbetjente på landsplan, men han mener alligevel, at det er dårligt købmandskab.

”Det er jo ren Ebberød Bank. Hvis overarbejdsmillionerne var brugt til rigtige stillinger i stedet for lappeløsninger, ville vi have over 100 flere kollegaer til at klare opgaverne, og vi havde fået markant mere for pengene,” siger han.

Han ærgrer sig over, at Kriminalforsorgen er blevet en arbejdsplads, hvor det er reglen frem for undtagelsen, at personalet er nødt til at tage ekstravagter og overarbejde for at få tingene til at hænge sammen.

”Det er en ond cirkel. På grund af personalemangel skal de tilbageværende løbe endnu hurtigere og tage endnu flere vagter, hvilket presser folk og får sygefraværet op, så der mangler endnu flere folk,” siger han.

Tallet bliver højere i 2016
Ifølge chef for Koncern Ressourcer Jørgen Petersen er det temmelig sikkert, at tallet for overarbejdsbetaling stiger yderligere i 2016. Det er der flere grunde til.

”For det første på grund af udlændingesituationen. Kriminalforsorgen driver et udlændingefængsel i Vridsløselille. Det koster meget overarbejde, da vi har indrettet personalesituationen, efter at Vridsløselille skulle lukke. Desuden har vi et stigende sygefravær, og så begynder vi at kunne mærke personaleunderskuddet generelt,” siger han.

Han understreger, at områderne overholder deres budgetter, selvom der kommer en stigning i overarbejdsbetalingerne,og at rekrutteringen er sat i sving for at ændre på situationen.

”Vi reagerer med fuldt tryk på rekrutteringen,” siger han.

900.000 kroner på Søbysøgård Fængsel
En af de institutioner der brugte mange penge på overarbejde sidste år er Søbysøgård Fængsel. Sidste år udbetalte de 900.000 kroner til overarbejde.

Ifølge tillidsrepræsentant Michael Sørensen er der stor personalemangel på den gamle midtfynske herregård.

”Vi mangler i hvert fald ti medarbejdere til at dække vagtplanen. Og det er endda et forsigtigt skøn,” siger han.

En del kollegaer har søgt uden for nummer, som det hedder, når man tager orlov og finder et civilt job. Men hovedforklaringen er ifølge Michael Sørensen, at der ikke er ansat folk nok i ordentlig tid.

”Man har fejlet længere oppe i systemet, for manglen på folk er ikke et problem, der er opstået lige pludselig. Det er sket over lang tid, uden at man har reageret,” siger han.

Derfor er han overbevist om, at overarbejdsbetalingen for Søbysøgård i 2016 sætter nye højder.

”Vi kommer helt sikkert til at bruge endnu flere penge på overarbejde i år end i 2015,” siger han og fortsætter: ”Jeg er stærkt bekymret for fremtiden. Folk er ved at være rigtig trætte, og vagter der bliver ’sat til salg’, får vi ikke solgt. Folk er blevet beordret på arbejde. Det har vi ikke prøvet før i det omfang.”

Noget kunne tyde på, at Michael Sørensen får ret. I de første fire måneder af 2016 har fængslet allerede brugt 740.000 kroner på overarbejde. Fortsætter denne udvikling, runder fængslet to millioner kroner i overarbejdsbetaling, inden året er omme.

Udklip118 fuldtidsstillinger. Så meget svarer de 39,4 millioner kroner, som Kriminalforsorgen har brugt til overarbejde i 2015. Året før var tallet 105 stillinger.

Kilde: Kriminalforsorgen. Note: Der er taget udgangspunkt i Finansministeriets tal for den gennemsnitlige løn til en fængselsbetjent med tillæg uden pension (334.280 kroner).