20.04.2024

Fængselsbetjente savner træning i førstehjælp

Det kræver et førstehjælpskursus at blive optaget som fængselsbetjent, men herefter bliver evnerne ikke vedligeholdt længere.

Engang var opfriskning af førstehjælpsteknikker en del af Kriminalforsorgens konflikthåndteringskurser. Siden blev ansvaret for førstehjælpskurserne lagt lokalt. Nu er der slet ingen systematisk undervisning tilbage.

Det ser forbundets områdetillidsrepræsentant på Sjælland, Henning Mørck, som et stort problem: ”Man kan få brug for førstehjælp hver eneste dag. For eksempel efter en magtanvendelse, efter en slåskamp mellem indsatte, når indsatte får et ildebefindende eller kommer galt af sted med knive i køkkenet. Derfor synes jeg, det er forkert, at førstehjælp ikke bliver vedligeholdt systematisk. Det er kun, hvis nogle ildsjæle arrangerer et kursus lokalt, at de bliver til noget. Så det er lidt som vinden blæser,” siger han.

Hans udsagn bakkes op af Kriminalforsorgens tal, der viser, at der hvert år er cirka 800 indsatte og ansatte, der bliver overfaldet.

Kan ikke huske det
Når førstehjælpsteknikkerne ikke vedligeholdes, er det et problem at huske dem, men der kommer også ændringer, man ikke har en chance for at kende til.

Gert Jensen fra Område Hovedstaden forklarer: ”Da jeg lærte det, skulle man for eksempel give ti tryk ved genoplivning, nu skal man give 30. I mine øjne er førstehjælp næsten lige så vigtigt som konflikthåndtering. Så er det noget skidt, at man ikke kender den rigtige måde at gøre det på,” siger områdetillidsrepræsentanten.

Hans kollega i Midt- og Nordjylland, Hanne Munk Degn, er enig: ”Man forventer jo, at betjentene kan give førstehjælp, når der er brug for det, men sådan nogle gamle hoveder som mig kan ikke huske det. Det er vildt problematisk,” siger hun.

I Område Syddanmark har kollegaerne heller ikke set skyggen af et førstehjælpskursus i mange år. ”Det er femten år siden, jeg søgte ind på uddannelsen, og jeg har ikke været på førstehjælpskursus siden. Det er ikke godt nok,” siger områdetillidsrepræsentant Brian Kristiansen.

Man kan få brug for førstehjælp hver eneste dag. For eksempel efter en magtanvendelse, efter en slåskamp mellem indsatte, når indsatte får et ildebefindende eller kommer galt af sted med knive i køkkenet.

Mere efteruddannelse
Den nye flerårsaftale trækker dog håb med sig. Politikerne ønsker at styrke betjentenes efteruddannelse. Der skal blandt sikres via en ny kompetenceudviklingsenhed.

Fagbladet har spurgt Kriminalforsorgen om, hvordan man vil sikre, at fængselsbetjentene er ajourførte og klar til at give førstehjælp til både kollegaer og indsatte.

HR-direktør i Kriminalforsorgen, Mik Grüning, svarer sådan: ”Jobbet som fængselsbetjent kan være uforudsigeligt, og vi er af den grund opmærksomme på behovet for førstehjælpskurser for vores medarbejdere. Derfor er vi også i færd med at afdække behovene med henblik på at iværksætte grund- og genopfriskningskurser i førstehjælp.”

Af Maria Hamilton

 

Ingen træning i konflikthåndtering i over tre år