20.04.2024

En områdetillidsrepræsentants arbejdsuge

Hvad laver en områdetillidsrepræsentant i løbet af en arbejdsuge? Vi har bedt Henning Mørck fra område Sjælland skrive dagbog.

Mandag
Jeg begynder dagen tidligt med at læse mails. Arbejdsgiver beklager, at en opsigelse blev håndteret dårligt. Der er også – som der plejer – spørgsmål om VIT eller andre ting med tjenestetidstilrettelæggelsen. Mandag er ingen undtagelse.

Herfra går det stærkt i en helt anden retning: en kollega på Storstrøm Fængsel er testet positiv for Covid-19. Sundhedsmyndighederne forlanger bygning D isoleret med 54 indsatte. 14 betjente bliver sendt hjem.

Klokken 14 er jeg med i retten om en sag om trusler. Den indsatte er blevet løsladt og møder ikke op, så turen har været spildt. Det sker tit, og jeg undrer mig over, at politikerne ikke gør noget ved det ressourcespild.

Tilbage på kontoret tjekker jeg mails igen. Der er løntilbud til betjente til Køge og Storstrøm. Mandag aften får jeg kontakt til den ene ansøger. Han vil ikke gå ned i løn og bliver vred over, at Kriminalforsorgen ikke påskønner, at en dygtig medarbejder søger en stilling et sted, hvor de mangler personale, når de har råd til at købe personale fra alle egne af Jylland. Jeg sender en mail til ansættelseskontoret, hvor jeg fastholder lønkrav og argumenterer for, at  kollegaen er alle pengene værd.

Tirsdag
Tidligt næste morgen får jeg et nyt og meget bedre løntilbud, og dermed har vi en ny kollega på Sjælland.

På Storstrøm rykker sundhedsmyndighederne ind for at opspore smitten, og den første journalist kontakter tillidsrepræsentanten for at høre om, hvordan forbundets medlemmer oplever situationen.

En enkelt kollega får en ekstra vagt og kommer op på fire 12-timersvagter i træk – hvilket er en for meget ifølge Kriminalforsorgens egne regler.

Onsdag
Jeg har den første journalist i røret fra morgenstunden. Han undrer sig over, at Kriminalforsorgen sender personale rundt mellem forskellige matrikler og forskellige bygninger på Storstrøm, når der er smitteudbrud.

Jeg henviser til tillidsrepræsentant Mads Holgersen, som DR P4 gerne vil have i morgenradioen.

Torsdag
Jeg er klar til nylønsforhandlinger, men dagens forhandlinger bliver aflyst og udskudt til primo december.

Det giver mulighed for at tage med en sygemeldt kollega på kommunen. Vedkommende har PTSD og er blevet sat i stævne af kommunens fastholdelsesafdeling med henblik på en tilbagevenden til jobbet.

Tilbage på kontoret er der nyt fra HR vedrørende en aktindsigt, en lønforhandling, en mobbesag, seniorfridage og kompetenceudviklingsfonden.

Fredag
Ugen før blev jeg kontaktet af et døgnarresthus med en indsat på en 15 kvadratmeter stor dobbeltcelle, der har haft besøg af en pårørende, som er testet positiv for Covid-19. Den indsatte bliver isoleret på cellen, men hans cellemakker skal ikke isoleres, og det bekymrer ansatte og indsatte i arresthuset. Jeg drøftede sagen med områdedirektøren, og fredag morgen får jeg en besked fra en glad tillidsmand. Den nye Covid-19-beredskabsplan indeholder nye procedurer for indsatte på dobbeltceller. Det er super, at direktionen har lyttet til bekymringen fra forbund og frontlinjepersonalet. Da man i sommer tvang en indsat med en positiv Covid-19-test ind i Jyderup til afsoning, selv om denne havde været på fri fod, måtte vi i pressen for at råbe direktoratet og politikerne op. Kriminalforsorgen ændrede praksis, men hvorfor skulle det først ske efter, at medierne havde skrevet om sagen?

Der kommer ikke besked om nye smittede indsatte eller ansatte og det lader til, at betjentene har styr på situationen.

Er med en pensioneret kollega til møde med en jobkonsulent fra kommunen. Tilbage på kontoret er der indløbet to nye løntilbud på ansøgere til stillinger i Køge.

Jeg slutter dagen af med at drøfte nogle ting med forbundsformanden i telefonen, inden jeg sætter mig til rette foran fjernsynet med et glas rødvin for at synge med på coronafællessang.

Af Maria Hamilton

 

En forbundssekretærs arbejdsuge