20.04.2024

En forbundssekretærs arbejdsuge

Hvad laver en forbundssekretær i Fængselsforbundet egentlig i løbet af en arbejdsuge? Vi har bedt Erik Holmestad Larsen om at skrive dagbog.

MANDAG
Jeg er på vej på arbejde i Valby, og på vejen får jeg en sms fra en kollega, der skal til sygesamtale samme dag. Han har fået at vide af sin leder, at sagen skal i Helbredsnævnet. Det betyder i praksis, at arbejdsgiver vil have undersøgt, om der skal indledes en afskedssag. Jeg forklarer ham om konsekvenserne, og vi taler om, at han måske også er der, hvor han ikke skal tilbage til Kriminalforsorgen. Han er indforstået, men bekymret for fremtiden.

Klokken ni får jeg besøg af en kollega på kontoret, der skal til rehabiliteringssamtale på kommunen. Vi taler om, hvad han skal være opmærksom på. Han blev sygemeldt i 2016.

Klokken 12 kører jeg til tjenstlige afhøringer i et fængsel, hvor jeg skal være bisidder. Min rolle er at sikre, at det hele foregår, som det skal. Her havde medarbejderne for eksempel ikke fået de rigtige dokumenter inden afhøringen. Selve afhøringen foregik, som den skulle.

TIRSDAG
Er til møde i Fængselsforbundets forretningsudvalg hele dagen, hvor forbundets ledelse og områdetillidsrepræsentanterne mødes for at vende lokale situationer og udfordringer.

Før mødet nåede jeg at tale med en fra HR i forbindelse med en konkret sag, hvor de ønskede et disciplinært efterspil, altså at give en sanktion til en medarbejder. Jeg forklarede dem, at der slet ikke er den mulighed efter en tjenstlig samtale. En tjenstlig samtale kan maksimalt ende med en indskærpelse. Sanktioner kan kun ske i forlængelse af en tjenstlig afhøring.

ONSDAG
Jeg er i retten med tre kollegaer, der skal vidne i en sag, for at støtte og vejlede. Fængselsforbundet stiller i den slags sager en advokat til rådighed, der kender de udfordringer, vores kollegaer står overfor.

Bagefter ringede kollegaen, jeg havde møde med om mandagen, og fortalte, at han nu var indstillet til førtidspension. Det er ofte en lettelse for vores tidligere kollegaer, når deres sager endelig begynder at være afsluttet. Men det er også en barsk virkelighed, at man pludselig er førtidspensionist, særligt når det sker i en tidlig alder.

Jeg arbejder desuden på hændelsesbeskrivelser til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Når vi kører arbejdsskadesager, vil de gerne have indgående beskrivelser af de voldsomme hændelser, vores kollegaer har været ude for, og det kan være svært selv at formulere og gennemleve situationen igen, så det hjælper vi med.

TORSDAG
AES har afvist en sag, fordi de ikke mener, at der er tale om én voldsom hændelse, der har været skyld i en kollegas arbejdsskade, men flere hændelser. Jeg skriver en klage og argumenterer for, hvorfor vi mener, kollegaen skal have medhold.

Jeg forbereder mig til et nyt tjenstligt forhør dagen efter ved at læse alle sagens dokumenter og vidneudsagn igennem. Vi er ikke enige i den bøde, arbejdsgiver har givet til en kollega og mener ikke, der er nok beviser i sagen. Derfor har vi på vores medlems vegne bedt om, at sagen kører som et tjenstligt forhør, hvor en byretsdommer undersøger sagen ved vidneforklaringer.

FREDAG
Jeg er bisidder til det tjenstlige forhør det meste af dagen.

På vej i bilen bliver jeg ringet op af en lokal arbejdsmiljørepræsentant, der er indkaldt til en tjenstlig samtale. Jeg taler med hende om, at det er en god mulighed for, at hun kan fortælle sin egen side af sagen, og at hun ikke skal bekymre sig alt for meget. Kriminalforsorgen afholder ofte samtaler i mere formelle rammer for at sikre både medarbejder og arbejdsgiver de rigtige rettigheder. Det er altid en god idé at tage en bisidder med, når der er tale om formelle samtaler med arbejdsgiver.

Af Maria Hamilton

 

En områdetillidsrepræsentants arbejdsuge