07.06.2024

“Det kan godt lykkes at ændre kursen på vores supertanker”

Forbundsformand Bo Yde Sørensen gennemgik forbundets resultater i de seneste fire år på kongressen.

Da minister og øvrige politikere var taget hjem, var det tid for kongressen til at drøfte forbundets arbejde og organisation.

I beretningen gennemgik forbundsformanden nogle af de resultater, som forbundet har hentet hjem i løbet af de seneste fire år. På lønområdet har medlemmerne i flere omgange fået udbetalt ekstrabeløb.

Det gælder for eksempel i form af fastholdelsespakkerne, 48-timerforliget, nyløn, løft af lønnen i Grønland og fjernelsen af SU’en til eleverne.

”Kongresperioden har flyttet vores medlemmer langt i lønspørgsmålet. Alene i 2022-23 har vi forhandlet et lønløft hjem svarende til 90.000 kroner pr. medlem. Det må siges at være tilfredsstillende. Når der er vilje, kan det altså godt lykkes at ændre kursen på vores supertanker. Lad os holde fast i det.”

Bo Yde Sørensen kom også ind på de mange andre tiltag, som forbundet har været med til at sikre. Det gælder flerårsaftalen, den nye grunduddannelse, bedre vilkår for pension, bedre PTSD-lovning og de meget store millionbeløb som forbundet har hentet i erstatninger til medlemmerne.

RESULTATER I FORHOLD TIL LØNNEN:

RESULTATER I FORHOLD TIL ARBEJDSVILKÅR:

Fokus op faglighed og unge
Kongressen drøftede desuden forbundets arbejde fremefter og besluttede her et nyt fokusområde med overskriften ’Fængselsarbejde – en ukendt verden med store muligheder’.

Målet er at være med til styrke rekrutteringen af nye kollegaer ved at forbedre vores fags omdømme. Det skal ske ved at sætte yderligere fokus på medlemmernes faglighed og kompetencer. Omverdenen skal vide, at arbejdet i Kriminalforsorgen er andet og mere end nøgler og sikkerhed.

Kongressen vedtog også at styrke fokus på de unge medlemmer ved at skabe mere tryghed for elever,
oprette særlige fora, arrangere medlemsmøder og øge forbundets synlighed og arrangere medlemsmøder.

Nye titler
Kongressen besluttede desuden at ændre forbundets vedtægter på en række punkter. Man valgte at fastholde forbundets struktur med fire afdelinger til trods for, at Kriminalforsorgen nu kun har to
områder. Målet er at sikre en fortsat bred repræsentation i forbundet, uanset hvordan arbejdsgiver inddeler Kriminalforsorgen i institutioner og områder.

Titlerne på de fire afdelingsformænd blev ved samme lejlighed ændret fra områdetillidsrepræsentanter til fællestillidsrepræsentanter.

Desuden besluttede kongressen at indføre en formel næstformand i stedet for blot at have en stedfortræder for formanden. Mette Nielsen blev efterfølgende valgt som ny næstformand.

Kongressen valgte desuden at genvælge Bo Yde Sørensen som forbundsformand samt Erik Larsen, René Larsen, Henrik Thøgersen og Mette Nielsen som forbundssekretærer.

Af Søren Gregersen

Forbundsledelsen de næste fire år