Forbundsledelsen de næste fire år

Fra venstre: Forbundssekretær Erik Larsen, forbundssekretær Henrik Thøgersen, forbundsformand Bo Yde Sørensen, forbundssekretær og næstformand Mette Nielsen og forbundssekretær René Larsen. Hvordan er det at være med på kongressen?