07.06.2024

“Det er en ekskludering af forbundets medlemmer”

Oliver Korn, Transportenheden, København
“Jeg stemmer nej på grund af den ekskludering af forbundets medlemmer, der er foregået i forhandlingen. Særligt kravet om reallønsfremgangen og højere overtidsbetaling havde jeg gerne set imødegået. Selvom vi er en minoritet, burde den særligt kritiske situation, vi befinder os i være tilgodeset ved forhandlingen. Den frygtede krise-overenskomst, der blev talt om, virker desværre til at være blevet til virkelighed. Uanset om forliget bliver godtaget eller forkastet, synes jeg, at et samlet nej fra Fængselsforbundet er et vigtigt signal at sende.”

Fængselsforbundet sender OK-resultatet til ur-afstemning mandag den 22. marts

Fakta om overenskomstforliget