Fakta om overenskomstforligetOverenskomstforliget på statens område er indgået mellem skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Der er tale om en treårig overenskomst, som gælder fra 1. april 2021.

Lønstigning
De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er på 4,42 procent.

Den forventede inflation i overenskomstperioden er på 4,40 procent.

Lønstigningen udmøntes:

1. april 2021: 0,80 procent
1. oktober 2021: 0,30 procent
1. april 2022: 1,19 procent
1. oktober 2022: 0,30 procent
1. april 2023: 1,48 procent
1. oktober 2023: 0,35 procent

Reguleringsordningen videreføres og udmøntes pr. 1. april 2022 og 1. april 2023 (reguleringsordningen kan ændre på lønstigningerne på disse tidspunkter).

Andre formål
Der er afsat 0,2 procent af lønsummen til en række andre formål. Blandt andet en øget seniorindsats, der skal sikre fastholdelse og udvikling af seniorer. Der indføres også en seniorbonus, der træder i kraft den 1. april 2022. Ansatte har fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige årsløn. Seniorbonussen er en fleksibel ordning, der giver ret til at konvertere seniorbonussen til frihed og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag.


DERFOR ANBEFALER VI ET NEJ TIL FORLIGET

OK21-forliget er en corona-overenskomst. Det var netop for at undgå det, at Fængselsforbundet anbefalede en forlængelse af OK18 eller alternativt en 1-årig overenskomst. I stedet blev det en tre-årig overenskomst.

Fængselsforbundet havde syv krav. Ingen af kravene er opfyldt.

Et af forbundets hovedkrav var reallønsfremgang. Forliget sikrer lige akkurat reallønnen, forudsat at inflationen er lav i hele perioden. Der er således lagt op til en reallønsstigning på 0,02 procent over tre år.

Derudover lagde vi vægt på puljer til organisationsaftaler, fritvalgsordning og særlige krav til seniordagene. En seniorbonus på to dage eller 0,8 procent af årslønnen fastholder ingen, og risikerer bare at blive modregnet i de seniordage, man kan søge om som 62-årig.

Forbundets øvrige krav om højere overtidsbetaling, satser vedrørende særlige ydelser og pensionsordning nåede ikke frem til de afsluttende forhandlinger.

Videre er der en række højt profilerede punkter i forliget, som ikke rammer Fængselsforbundets medlemmer.

Samlet set er det derfor forbundets vurdering, at vi hverken er mødt på løn eller bløde vilkår. Man har ikke imødekommet den katastrofekurs Kriminalforsorgen har bevæget sig på gennem snart 10 år. Forbundet kan derfor ikke støtte forliget, der vil fastholde os i den situation i yderligere tre år.

Fængselsforbundet anbefaler derfor sine medlemmer at stemme ”NEJ” til OK21 ved urafstemningen.

Samlet set er det derfor forbundets vurdering, at vi hverken er mødt på løn eller bløde vilkår