07.06.2024

Lønnen betyder faktisk noget

Der skal bedre løn til!

Det lyder som et klassisk opråb fra en fagforeningsformand, og det er det også.

Men jeg har noget at have det i. For få år siden havde man i Grønland massive rekrutteringsproblemer. I Anstalten i Nuuk manglede der 40 procent af bemandingen. Så sikrede vi med et udligningstillæg, at grønlandske anstaltsbetjente kom på niveau med de danske kollegaer.

Det var altså ikke guldregn, man kastede ned over dem. Vi sørgede bare for, at de ikke længere var nødsaget til at have to jobs for at klare de høje grønlandske leveomkostninger.

Alligevel virkede det som et trylleslag.

Et så effektivt ét af slagsen, at man ikke længere har problemer med at rekruttere personale til de grønlandske anstalter.

Som du kan læse i denne måneds fagblad, havde man i seneste ansættelsesrunde 35 ansøgere til én stilling.

35 ansøgere!

For at sætte det i perspektiv er der optaget 44 på fængselsbetjentuddannelsen i Danmark de første fem måneder af 2022.

Så prøv at gætte, hvad jeg vil foreslå? For gang nummer cirka en million.

Hæv fængselsbetjentes løn! Løft jobbet op i hierarkiet og ud af den støvede tjenestemandsreform fra 1969.

Skab ny respekt om jobbet – hiv det op, hvor det hører til med det ansvar, der følger, og den uddannelse og indsigt, det kræver.

Kun sådan kan vi ånde lettet op. Sådan som de gør det i Grønland.

Der trækker dog i øjeblikket sorte skyer sammen om vores grønlandske kollegaers løn.

Måske bliver aftalen om udligningstillægget ikke forlænget efter 2024.

Hvis det sker, vil det være katastrofalt for rekrutteringen i Grønland og for os i Syddanmark, der så igen skal afse fængselsbetjente til at drive Kriminalforsorgen i Grønland.