07.06.2024

Grønland: Ny anstalt mangler 21 betjente

Kriminalforsorgen har taget den nye anstalt i Nuuk i brug, men der mangler 21 betjente. Der skal 49 betjente til at drive anstalten, men der er kun 28. Man bliver nødt til at gøre jobbet mere attraktivt, hvis man vil kunne rekruttere, mener Fængselsforbundet.

Der mangler betjente, men alligevel har Kriminalforsorgen taget den nye anstalt i Nuuk til 400 millioner kroner i brug

Personalet er meget presset, og driften er usikker, siger René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet: “Man forsøger at afhjælpe personalemanglen på anstalten i Nuuk med medhjælpere fra gaden og personalereduktioner.”

”Det er et alvorligt problem, at der er så store rekrutteringsvanskeligheder i Grønland. Det får bemandingsproblemerne i Danmark til at ligne luksusproblemer,” siger forbundssekretæren, der er bekymret for, om det i fremtiden overhovedet er muligt at rekruttere kvalificeret personale nok til den nye anstalt.

”Man er gået alt for sent i gang med rekrutteringen. Det er én ting. Et andet vigtigt element er lønnen. Konjunkturerne er sådan i Grønland, at man let kan gå ud og finde et job til en meget bedre løn. Samtidig er lønnen betragteligt dårligere end i Danmark. Hvis man skal kunne rekruttere personale, må man også gøre det mere attraktivt at være anstaltsbetjent, siger René Larsen og påpeger, at det også gælder uddannelsen.

Venter på afklaring
Der blev i 2018 nedsat en arbejdsgruppe i Justitsministerie, der skulle se på lønforskellene mellem grønlandske og danske betjente. Grønlandske politibetjente får et udligningstillæg, og Fængselsforbundet mener, at det samme bør gøre sig gældende for de grønlandske anstaltsbetjente: “Det er ikke rimeligt, at der gøres forskel på statens ansatte, og udligningstillægget er nødvendigt, hvis man vil rekruttere og fastholde,” siger René Larsen.

Justitsministeren lovede i slutningen af 2018, at en konklusion ville foreligge inden årsskiftet.

”Mens vi stadig venter på en afklaring, åbner den nye anstalt, hvor der ikke bare mangler betjente, men hvor en stor del af dem, der er ansat, er elever med under ét års erfaring i bagagen. De skal håndtere både varetægtsfængslede, afsonere og forvaringsdømte. Jeg er alvorligt bange for, at vi udfordrer sikkerheden for både ansatte og indsatte,” siger René Larsen.

Om anstalten
Der er 76 pladser på den nye anstalt, hvoraf 40 er på de lukkede afdelinger. Anstalten består af to åbne og to lukkede afdelinger.

Af Maria Hamilton

Grønlands fængselspersonale tjener 4.500 kroner mindre end danske kollegaer