07.06.2024

Flere varme hænder – færre kolde. Tak!

Når man skal finde penge i Kriminalforsorgen, så findes de ved at spare på kerneydelsen ved at lukke fængsler og arresthuse, som er eksistensgrundlaget for Kriminalforsorgen. Hvorfor kigger man ikke på den store administration?

Af Brian Hedensted
Afdelingsformand for Fængselsforbundet i Midt- og Nordjylland

Kriminalforsorgen står overfor forhandlingerne af en ny flerårsaftale. Ved åbningen af det nye fængsel på Falster kunne man læse i medierne, at der nu muligvis skal ske kapacitetstilpasninger i Kriminalforsorgen! Rygterne svirrer, og det forlyder, at måske to fængsler og et antal arresthuse må ”lade livet”.

Kriminalforsorgen har angiveligt ikke penge til at drive det nye fængsel. Det på trods af man lukker det fængsel, det skal afløse, nemlig Vridsløselille Fængsel. Når der angiveligt alligevel ikke er økonomi til at åbne det nye fængsel, så kan man som medarbejder undre sig over, at der åbenbart kun kan findes penge ved at lukke kapacitet.

Man kan især undre sig over, at man ikke i stedet kigger på udgifter til ledelse og administration. Som eksempel kan nævnes de mange stillinger, der er i administrationen. Her tænkes ikke på de få tilbageværende HK-ansatte eller socialrådgivere, der er sidder ude i driften, nær kerneopgaven, men jeg tænker på antallet af topchefer, konsulenter, samt akademikere – de kolde hænder.

Faktum er, at Kriminalforsorgen pt. har 10 direktører, 5 HR chefer, 5 sikkerhedschefer, 5 økonomichefer. Vi har en stor central styrelse og 4 store områder med et stort antal jurister, konsulenter med videre.

Det kan virke pudsigt, at når man skal finde penge i Kriminalforsorgen, så findes de ved at fjerne dele af kerneydelsen ved lukning af fængsler og arresthuse, som jo er fødekæden og eksistensgrundlaget for Kriminalforsorgen! Hvorfor kigger man ikke på den store administration? En administration, som flere oplever, på mange måder ikke fungerer.

Her er det værd at bemærke, at samtidig med der ansættes flere direktører, konsulenter og chefer, så er der sket et markant fald i antal af betjente og værkmestre!!! Der er skåret 444 færre betjente og værkmestre væk i forhold til for ti år siden, samtidig er der ansat 27 flere administratorer. Man undres!

Forleden foreslog folketingspolitiker for Dansk Folkeparti Hans Kristian Skibby, at man kunne overveje at flytte flere statslige arbejdspladser til provinsen, eks. Horsens. Med sådanne tiltag vil man også kunne finde penge i Kriminalforsorgens budget. Penge, der nu bliver brugt på dyr husleje, vil kunne bruges på kerneopgaven, en styrkelse af de varme hænder. Vores store administration sidder på en dyr adresse på Christianshavn, hvem gavner det?

Mit opråb er: Styrk vores kerneydelse!! Find penge i den store administration, som er et hav af unødig administration og tåbelige registreringsøvelser. Og sæt mere uniformeret personale ud til de indsatte i stedet.

Flere varme hænder – færre kolde. Tak!

Læs også:
444 betjente forsvundet på ti år
Færre fængselsbetjente – flere administratorer