17.04.2024

Europarådet: Danske fængselsbetjente passer på flere og flere indsatte

Mens antallet af indsatte stiger, falder antallet af fængselsbetjente. Det viser nye tal fra Europarådet.

Hvor der i 2015 var 1,5 indsat pr. fængselsbetjent i Danmark, er dette tal steget til 1,7 i 2018. Det viser tal fra Europarådets statistiske kontor.

Udviklingen betyder, at Danmark blandt andet er blevet overhalet af Norge i løbet af perioden.

Hvor der tidligere var flere betjente pr. indsat i Danmark end i Norge, er det nu omvendt.

Fængselsforbundets stedfortrædende formand Bo Yde Sørensen siger: Det er stærkt bekymrende, at Danmark bevæger sig i din forkerte retning i forhold til vores nabolande.”

Han peger på, at danske fængselsbetjente tager sig af en meget bredere opgaveporteføjle end i andre europæiske lande.

“Vi har i Danmark en vision om at drive fængsler på en måde, hvor det ikke bare handler om straf, men også om at lukke bedre mennesker ud til samfundet. Det kræver, at der tilstrækkeligt med fængselsbetjente tilstede, så de ikke bare låser døre op og i, men også står for beskæftigelse, uddannelse og sagsbehandling,” siger Bo Yde Sørensen.

Af Søren Gregersen

Europarådets rapport 2018 (se side 77)
Europarådets rapport 2015 (se side 138)


Danske fængsler SKAL være bedre end fængsler i øst- og sydeuropa