20.04.2024

Cellerne skal udnyttes 108 procent næste år

Presset på fængslerne bliver endnu værre i 2022. 

Vores fagblad nåede lige at blive sendt ud i sidste uge med historien om et belæg på 105 procent i Kriminalforsorgen i år, før der kom nye nedslående tal.

Ifølge et svar fra justitsministeren til SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt øges presset yderligere til næste år. Her vil kapacitetsudnyttelsen stige til 108 procent.

Det er især de åbne fængsler, som bliver fyldt op. Med et forventet dagligt belæg på 1.273 indsatte vil belægningsprocenten komme op på 116 procent. Det er så højt, at ordet ’historisk’ kommer til sin fulde ret.

Men også i resten af Kriminalforsorgen bliver der stuvende fyldt. I de lukkede fængsler forventes et belæg på 107 procent og i arresthusene 104 procent.

Samlet set skal Kriminalforsorgen håndtere cirka 4.600 indsatte dagligt. Det er over 1.000 flere end for få år siden.

Hvor skal de være?
Det er uklart, hvordan der skal være plads til så mange indsatte, og hvordan man bemander fængselsgangene.

Nick Hækkerup (S) skriver i folketingssvaret, at udfordringen skal håndteres ved forhandlingerne om Kriminalforsorgens økonomi til efteråret.

”Det er en situation, jeg ser på med stor alvor. Derfor forventer jeg også, at blandt andet kapacitets- og belægningssituationen bliver et centralt tema, når vi skal forhandle en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen,” skriver ministeren.

Af Søren Gregersen

Læs ministerens svar her.


Telefonbokse, rengøringsrum og gamle kontorer. Alt kan bruges.