08.04.2024

Børnebesøgsrummet i RenbækAer nu indraget til celler

Telefonbokse, rengøringsrum og gamle kontorer. Alt kan bruges.

Kriminalforsorgen inddrager alle tænkelige lokaler til celler for at få plads til de indsatte. 

Det store pres på fængslerne er kommet som en overraskelse. Derfor er halvdelen af Kriminalforsorgens 500 nye pladser såkaldte kapacitetsoptimerede pladser.

En kapacitetsoptimeret plads kendetegnes ved, at det er et lokale, som ikke tidligere er blevet brugt som beboelse for indsatte. Det kan for eksempel være et motionsrum.

Justitsminister Nick Hækkerup forklarer pladserne i et svar til Retsudvalget: ”Der er tale om inddragelse af bufferkapacitet og ombygning af gamle kontorer, rengøringsrum og fællesfaciliteter til ordinære celler.”

I Sønder Omme Fængsel i Sydjylland har man på denne måde oprettet 27 nye pladser. Det er blandt andet sket ved at inddrage telefonbokse, kontorer og et depotrum, fortæller forbundets tillidsrepræsentant Betina Vikkelsø.

”Vi har haft nogle rum, hvor der tidligere var telefonbokse i. De er blevet til celler. Så er der nogle fløjkontorer, der er lavet om. Vi har også lavet celler i et gammelt depotrum og inddraget et undervisningslokale.”

Hun tilføjer, at der ikke er kommet flere toiletter eller fællesområder til de nye indsatte og heller ikke mere personale.

Vi har haft nogle rum, hvor der tidligere var telefonbokse i. De er blevet til celler, siger Bettina Vikkelsø fra Sønder Omme.

Opholdsrum i Renbæk Fængsel
Lidt længere mod syd har man i Renbæk Fængsel skaffet 44 pladser. Det er blandt andet sket ved at ombygge  fælleslokaler til celler.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Bjarke Knudsen forklarer: ”Vi har etableret 18 pladser ved at sløjfe opholdsrummene i tre bygninger, hvor de indsatte normalt spiller bordtennis og dart. Det er slut nu.”

Fængslet har desuden droppet lokalerne til familiebesøg. Det betyder, at indsatte med børn nu skal have besøg af familien i deres celler.

”Vi har intet at tilbyde børn længere. Jeg synes ikke, det er i orden,” siger Bjarke Knudsen.

Stuerne i fængslets åbne afdeling er kun 6 kvadratmeter, så det er ikke muligt at placere to indsatte sammen. Det er det til gengæld på den lukkede afdeling, hvor 14 stuer har dobbeltbelæg.

”De indsatte er frustrerede over forholdene. Der er fyldt helt op, og vi er meget underbemandede. I øjeblikket er hver anden betjent elev,” siger Bjarke Knudsen.

”Vi har etableret 18 pladser ved at sløjfe opholdsrummene i tre bygninger, hvor de indsatte normalt spiller bordtennis og dart. Det er slut nu, siger Bjarke Knudsen fra Renbæk Fængsel.

Depotrum i Nyborg og Søbysøgård
På Fyn har Nyborg Fængsel oprettet 40 nye pladser. Her er de indsatte blandt andet rykket ind i besøgslokaler og depotrum. Desuden er en del celler indrettet med dobbeltbelæg.

På tilsvarende måde har Ringe og Søbysøgård Fængsel etableret alternative pladser. Ifølge forbundets tillidsrepræsentant Niels Jensen på Søbysøgård er der godt fyldt op: ”Vi har flere indsatte, end vi er gearet til. Det vil sige flere indsatte pr. kogeplade, vaskemaskine, bruser og så videre. Det er svært for de indsatte at få privatliv. Det kan i perioder mærkes i form af irritation og ulmen på afdelingerne.”

Han mener, at det er nødvendigt at åbne flere afdelinger, hvis presset fortsætter: ”Fremfor at proppe flere indsatte ind på hver afdeling, så bør man udvide med flere pladser. Det kræver selvfølgelig, at man får styr på personale-situationen, men jeg synes, at man skulle få kastet nogle barakker op – vi har pladsen.”

Vi har flere indsatte, end vi er gearet til. Det vil sige flere indsatte pr. kogeplade, vaskemaskine, bruser og så videre, siger Niels Jensen fra Søbysøgård.

Dobbelt op i Nykøbing Sjælland
I Odsherred har Nykøbing Fængsel udvidet kapaciteten med 100 procent, hvilket må være en form for Danmarksrekord. Der er nu dobbeltbelæg i alle 30 celler.

Ifølge forbundets tillidsmand Claus Olsen giver fordobling store udfordringer: ”Vi bruger rigtig meget tid på at flytte rundt på de indsatte. I mange tilfælde fungerer det ikke, når man sætter mennesker – som ikke kender hinanden – sammen to og to. Det kan være, den ene ligger og ser TV hele natten, og den anden ikke kan sove. De kan have forskellige rengøringsstandarder eller stjæler fra hinanden. Der kan være problemer med forskellige trosretninger, kulturer og lignende. Så bliver vi nødt til at flytte rundt på de indsatte, og det giver mere uro.”

De ansatte oplever også, at de indsatte ofte reagerer negativt, når de i op til 21 timer i døgnet er placeret sammen med en anden mand.

”Det slider selvfølgelig rigtigt meget, og de reagerer derefter,” siger Claus Olsen.

De indsatte har ret til at udelukke sig fra fællesskabet og komme i frivilligt enrum. Når det sker i Nykøbing, bliver de ansatte nødt til at gribe telefonen og ringe til Sjællands arresthuse.

”Det er et kæmpe arbejde at få arrangeret et bytte. Ofte laver vi et trekantsbyt, hvor vores indsatte for eksempel flyttes til Køge. Køge flytter en mand til Storstrøm, og vi modtager en fra Storstrøm. Vi kan reelt risikere, at alle 60 indsatte ønsker frivilligt enrum. Så har vi lidt af en udfordring,” siger Claus Olsen.

Flere pladser på vej
Kriminalforsorgen har planer om at skaffe yderligere pladser ved at optimere kapaciteten.

Man forventer at skaffe 18 pladser i Nyborg Fængsel i år og 43 pladser i Helsingør Arrest, Køge Arrest og Horserød Fængsel til næste år. Justitsministeren har lovet, at lovbestemte aktiviteter – som for eksempel beskæftigelse, besøg og behandling – ikke rammes af kapacitetsoptimeringerne.

Af Søren Gregersen