17.04.2024

Alene i kælderen i Randers Arrest

Annette Bondi er den eneste værkmester tilbage i Randers Arrest. Kriminalforsorgen har valgt ikke at genbesætte den anden værkmesterstilling.

Det kan mærkes, når man går fra at være to til én værkmester.

Hvor Annette Bondi tidligere havde en kollega at læne sig op ad, står hun nu for opgaverne alene i værkstedet i Randers Arrest.

For et år siden stoppede hendes kollega nemlig – og den ledige stilling står stadig ledig.

”Det er ikke specielt rart at gå hernede i kælderen alene. Det går ud over fagligheden, når der ikke er en kollega at tale med. Jeg er træt, når jeg kommer hjem,” siger Annette Bondi.

”Vi fik stillet i udsigt, at stillingen ville blive genbesat, men i stedet valgte man at sløjfe stillingen helt,” siger værkmesteren.

Randers Arrest er ramt af de økonomiske trængsler i Område Midt- og Nordjylland. Derfor er der de seneste to år blevet skåret på bemandingen blandt fængselsbetjente og værkmestre.

Men hvor betjentene stadig har hinanden at sparre med, er det anderledes for Annette.

”Det er ikke specielt rart at gå hernede i kælderen alene. Det går ud over fagligheden, når der ikke er en kollega at tale med. Jeg er træt, når jeg kommer hjem,” siger hun.

Det går også ud over arbejdsdriften. En værkmester kan af gode grunde ikke tage sig af det samme som to. Arbejdspladsen kører derfor på nedsat blus. Hvor der før var syv indsatte i værkstedet ad gangen, er der nu kun plads til fire.

”På den måde rammer det de indsatte. De må blive på deres celler, når vi kun kan tilbyde dem arbejde der,” siger værkmesteren.

Hun peger på, at der blevet skåret ned i produktionen som blandt andet består af beslag og plastiklegetøj.

”Vi kan ikke producere lige så meget – og dermed tjener arresthuset færre penge.”

Ikke utryg
Det er nærliggende at tro, at der også er en sikkerhedsrisiko ved at arbejde alene med de indsatte i kælderen, men det oplever Annette Bondi ikke i hverdagen.

”Jeg føler mig ikke utryg ved at gå rundt hernede.”

Værkmesteren ser dog alligevel gerne, at der opsættes kamera i kælderen. Både af hensyn til hendes og de indsattes sikkerhed.

”Jeg kan ikke holde øje med dem hele tiden. Det vil et kamera kunne hjælpe med,” siger hun.

Det var der dog ikke problemer med, da fagbladet var på besøg. De indsatte virkede glade for arbejdet i værkstedet.

”Vi er glade, så længe Annette er tilfreds,” lød det fra dagens arbejdshold.

Af Søren Gregersen

Færre værkmestre
I 2007 var der 457 værkmestre i Kriminalforsorgen. Nu er der 298 tilbage.

 

Hvorfor er det ikke en alenevagt, når man er alene på vagt?