20.04.2024

TOP 20: Her er der mest fyldt op.

Propfyldte fængsler landet over

Belægget ligger på 101 procent. Det højeste i flere år.

Alt optaget. Sådan lyder den korte beskrivelse af situationen i Kriminalforsorgen i år.

Hvor det i 2022 lykkedes at komme under 100 procent, er der i år helt fyldt op. I gennemsnit har 101 procent af pladserne været i brug i de første ni måneder.

Det er ellers besluttet fra politisk side maksimalt at belaste fængslerne 96 procent og arresthusene 95 procent. Vi skal tilbage til 2017 for at finde et år, hvor den målsætning blev indfriet. Siden er antallet af indsatte steget fra 3.600 til 4.200, men Kriminalforsorgen har ikke været i stand til at åbne pladser i samme tempo.

Problemet er, at der ikke er mandskab til det. Antallet af fængselsbetjente er faldet med 450 siden 2017. Løsningen er derfor at stuve de indsatte mere sammen efter burhønsprincippet: Jo mindre plads. Desto færre ansatte skal der til.

Det gør sig for eksempel gældende i Næstved Arrest, som indtager førstepladsen med et gennemsnitligt belæg på 118 procent i år. Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Kenneth Højhus Platz kan det kun lade sig gøre, fordi arresthuset har sat køjesenge op i fire celler – udover de to dobbeltceller, der var i forvejen.

”Så nu har vi seks dobbeltceller ud af 14. Derudover bruger vi besøgslokalet i perioder. Det slider selvfølgelig på personalet og på de indsatte. Det er et stort arbejde at få dobbeltbelægningerne til at fungere sammen,” siger han.

Ikke desto mindre tager huset gerne imod indsatte: ”Vi gør aktivt det, at vi ringer til Vestre eller Storstrøm og tilbyder vores hjælp, når vi kan se, de er pressede, så vi kan aflaste dem,” siger tillidsrepræsentanten.

Hobbyrum
Også Vejle Arrest er overfyldt. Her ligger tallet på 115 procent i gennemsnit. Det er for meget, siger tillidsrepræsentant Jan Bruun: ”Vi har plads til 32 indsatte, men vi har konstant flere. I dag har vi for eksempel 10 ekstra. Det svarer til et belæg på 133 procent. Det betyder, at vi er nødt til at gøre brug af både besøgslokaler, hobbyrum og køjesenge på flere celler til dobbeltbelæg. Vi begrænses også af, at vores sexkriminelle ikke må møde de øvrige indsatte.”

Huset er kendt for et godt arbejdsmiljø, men det er ved at ændre sig. ”Vi har i år haft langt flere konflikter med de indsatte i forhold til tidligere,” siger Jan Bruun.

Vi er nødt til at gøre brug af både besøgslokaler, hobbyrum og køjesenge, siger Jan Bruun

Reddet af julen
Blandt fængslerne ligger Jyderup højest. 107 procent af pladserne har været optaget i år.

“For at få plads, har vi 12 dobbeltceller på vores åbne afdeling, 12 dobbeltceller i arresten og en dobbeltcelle i den lukkede afdeling,” siger tillidsrepræsentant Jørn Nørgaard.

Og det kunne faktisk være endnu være. Det er nemlig ikke alle indkaldte, som møder op til afsoning. I øjeblikket udebliver omkring hver tredje: ”Det har nok at gøre med, at det snart er jul, og folk gerne vil undgå at sidde i fængsel hen over julen. Det er heldigt for os, men selvfølgelig ikke for samfundet,” siger Jørn Nørgaard.

Direktør: For få betjente
I alt har 34 institutioner haft et belæg over 100 procent i gennemsnit i år. Kriminalforsorgen erkender, at situationen er presset.

Direktør for Center for Økonomi og Kapacitet, Christian Trøst Rasmussen siger: ”Kriminalforsorgen har for mange indsatte til for få fængselsbetjente. Der bliver brugt rigtig mange kræfter i hele organisationen på at forbedre situationen både ved at implementere initiativerne i flerårsaftalen og ved at håndtere løbende problemstillinger.”

Han peger på, at der er igangsat en række større kapacitetsudvidelser i blandt andet Ringe, Sønder Omme og Slagelse. Desuden er rekrutteringen af nye fængselsbetjente styrket, og der er iværksat en række arbejdsmiljøtiltag.

”Det er en forudsætning for udvidelse af kapaciteten, at der ansættes flere fængselsbetjente. Vi følger udviklingen nøje med henblik på at løse udfordringerne, med de værktøjer vi har – for eksempel med krisepakken fra efteråret 2022 og særlige lønpuljer i år og sidste år,” siger direktøren.

Gør I noget særligt for institutioner med meget højt belæg?

”Der har i en årrække været en høj udnyttelse af arrestpladser, som blandt andet skyldes lange sagsbehandlingstider i de forudgående led i straffesagskæden og dermed længere opholdstid i arresterne. Samtidig er Kriminalforsorgen forpligtet til at tage imod de arrestanter, som politiet kommer med, hvilket udfordrer kapaciteten yderligere. Med etablering af 50 lukkede pladser i Ringe Fængsel i 2024 og yderligere 200 lukkede fleksible pladser i Sønder Omme Fængsel i 2025 får vi forbedret rammerne for at kunne nedbringe kapacitetsudnyttelsen. Derudover åbner vi løbende kapacitet, når det er muligt – blandt andet Polititorvets Arrest og Køge Arrest,” siger Christian Trøst Rasmussen.

Han peger på, at kvindefængslet i Jyderup er en særlig udfordring: ”Her er der sket betragtelig stigning i det gennemsnitlige belæg på knap 44 procent siden 2018. Vi overvejer pt., hvilke initiativer der kan tages for at afhjælpe problemet,” siger direktøren.

Af Søren Gregersen

TOP 20: Belæg

Næstved Arrest 118%
Vejle Arrest 115%
Ringkøbing Arrest 109%
Nykøbing Mors Arrest 109%
Randers Arrest 109%
Frederikssund Arrest 108%
Kalundborg Arrest 108%
Herning Arrest 107%
Jyderup Fængsel 107%
Silkeborg Arrest 106%
Ringsted Arrest 105%
Aarhus Arrest 105%
Københavns Fængsler 105%
Holstebro Arrest 105%
Enner Mark Fængsel 104%
Roskilde Arrest 104%
Hobro Arrest 104%
Kolding Arrest 104%
Odense Arrest 103%

Note: Gennemsnitligt belæg jan.-sep. 2023. Kilde: Kriminalforsorgen


105 procent i Vestre Fængsel