07.06.2024

Femte år i træk med 100 procent belæg?

Alle celler har været konstant udnyttet siden 2018. Kriminalforsorgen forventer, at presset fortsætter.

Der var engang, hvor 95 procent blev regnet som et vildt overbelæg. For ti år siden var målsætningen nemlig, at belægget maksimalt måtte udnyttes 92 procent for at skabe plads til fleksibilitet.

Sådan kan man roligt sige, at det ikke er længere.

I både 2018, 2019, 2020 og 2021 har belægget ligget på 100 procent.

Vi har spurgt centerdirektør for økonomi og kapacitet, Peter Henneberg, om prognosen for i år. Den er desværre ikke god, siger han. ”Vi må forvente, at belægget i perioder af 2022 igen kan ligge meget højt. Nøjagtigt hvor det ender i år, er for tidligt at sige, men der arbejdes på en belægs- og kapacitetsprognose, som tager højde for initiativerne i flerårsaftalen.”

Centerdirektøren er opmærksom på, at situationen er ekstraordinær, og at man derfor trækker store veksler på personalet.

Vi må forvente, at belægget i perioder af 2022 igen kan ligge meget højt, siger Peter Henneberg

”Det er åbenlyst, at Kriminalforsorgen over en årrække har været udfordret. Antallet af indsatte er steget markant. Belægget har ikke været højere siden årene efter Anden Verdenskrig. Det er og har været udfordrende for driften,” siger Peter Henneberg og fortsætter: ”Men vi løser det blandt andet fordi, vores medarbejdere leverer en ekstraordinær indsats. Det er vi meget taknemmelige for. Det er et langt og sejt træk at komme tilbage i balance.”

Over 5.000 indsatte
I gennemsnit sidder der over 4.000 indsatte dagligt i landets fængsler og arresthuse. For fem år siden var tallet kun 3.400.

Ifølge en prognose som kom frem i efteråret, vil belægget stige til over 5.000, hvis man ikke regulerer pladsbehovet på den ene eller anden måde.

Flerårsaftalen rummer derfor en række initiativer, som skal løse kapacitetsudfordringerne. Der skal lejes pladser i Kosovo, som forventes at være klar til brug i 2023-2024. Man vil øge brugen af fodlænker og udslusningsfængsler og mindske presset ind ad døren ved at indføre mildere straffe for corona-kriminalitet.

Endelig skal Kriminalforsorgens kapacitet udvides. I år åbnes der 94 pladser fordelt med 17 pladser i Horserød Fængsel, 12 pladser i Køge Arrest og 65 pladser i Møgelkær Fængsel, mens der lukkes 18 pladser i Udlændingecenter Ellebæk.

Peter Henneberg forventer desuden, at der til næste år åbner 50 pladser i Ringe Fængsel, og at den nye lukkede afdeling i Sønder Omme Fængsel åbner med 200 pladser i 3. kvartal af 2025. ”Byggesager er dog altid forbundet med usikkerhed,” siger han.

Områdearresthus på Sjælland
Der er også planer om at bygge et nyt områdearresthus i Slagelse med plads til 400 indsatte og et nyt lukket fængsel med 400 pladser. Det ligger dog en del år ude i fremtiden. Der er heller ikke afsat penge til det endnu.

Af Søren Gregersen

Fakta om jobbet

Trods overbelæg holder Sønder Omme humøret oppe