Fakta om jobbet som fængselsbetjent


Færre på vagt

Antal fængselsbetjente (fuldtidsstillinger)
Første halvår 2016: 2.387
Første halvår 2017: 2.350
Første halvår 2018: 2.222

Flere fanger

Antal indsatte (gennemsnitlig belæg)
Første halvår 2016: 3.397
Første halvår 2017: 3.447
Første halvår 2018: 3.715


  • To fængselsbetjente udsættes dagligt for fysisk eller psykisk vold.
  • En fængselsbetjent er i gennemsnit syg 27 dage om året (mod otte dage blandt statens øvrige medarbejdere).
  • En fængselsbetjent har ti gange større risiko for nedslidning end andre erhvervsgrupper i Danmark.

Læs seneste faktanotat her.


Læs også: