07.06.2024

100 færre fængselsbetjente på et år

Der er gået et år, siden flerårsaftalen faldt på plads med store optimisme. På en af de vigtigste målsætninger, er det dog gået den forkerte vej.

I over ti år i træk er der gået flere fængselsbetjente ud ad bagdøren end nye ind ad fordøren. Ved den forrige flerårsaftale i 2017 var målet 250 nye fængselsbetjente. Resultatet var et minus på 300 betjente, da aftaleperioden sluttede.

For et år siden kom der så en ny politisk aftale. Denne gang er målet at øge bemandingen med 300 betjente over fire år. Det vil sige et mål om cirka 2.300 fængselsbetjente i 2025.

Nedgangen fortsætter dog. Hvor der i 2021 var knap 2.000 fængselsbetjente. Er tallet nu 1.900. Der er altså næsten 100 færre.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er derfor ikke optimistisk for, at det vil lykkes at indfri de politiske ønsker.

”Det er skuffende, at vi ikke har fået knækket kurven endnu – til trods for flerårsaftalens gode hensigter. Jeg håber, at billedet snart ændrer sig, men det ser svært ud med at opfylde flerårsaftalens mål,” siger han.

Læs også: Hvad venter vi på

Kriminalforsorgens HR-direktør Mik Grüning håber fortsat, at den intensive rekrutteringsindsats og bestræbelserne på at forbedre jobbet vil bære frugt.

”Med nye skoler, løn under uddannelse, en ny og forbedret betjentuddannelse, initiativerne med udvidet supervision, det interne psykologkorps og etableringen af den centrale kompetenceudviklingsenhed håber jeg, at antallet af fængselsbetjente vil stige over tid. Det er dog for tidligt at give et estimat for, hvornår kurven knækker – ikke mindst i lyset afet meget udfordrende jobmarked,” siger han.

Der mangler 223 millioner kroner
Der er også en anden udfordring i forhold til flerårsaftalen. Der mangler nemlig penge til at betale for den. Aftalen skulle blandt andet finansieres med 223 millioner kroner om året via penge fra ekstra moms på kultur, men den model var der ikke politisk flertal for.

Det efterlader et gevaldigt hul i Kriminalforsorgens pengetank i 2024 og 2025. Konsekvensen er, at flere af aftalens tiltag er sat på hold. Det gælder blandt andet styrkelsen af kerneopgaven, etablering af internt psykologkorps og styrkelsen af sikkerheden.

Bo Yde Sørensen forventer, forligspartierne bag aftalen finder en løsning: ”Politikerne ønsker at genoprette Kriminalforsorgen efter mange års forsømmelse. Det understreges med flammeskrift i aftalen. Derfor er det ganske enkelt uforståeligt for mig, hvis et momsspørgsmål – som intet har med os at gøre – skal være en forhindring for os.”

Af Søren Gregersen

STATUS PÅ FLERÅRSAFTALENS MÅLSÆTNINGER

FORBEDRING AF FAGET
Fængselsbetjentene fik med flerårsaftalen stillet mere jobudvikling i udsigt med bedre
muligheder for efteruddannelse og karriereforløb. Kerneopgaven skulle styrkes, der
skulle være mere tid til det relationelle arbejde, og medarbejderne skulle have
mere indflydelse i hverdagen. Fagbladet har spurgt Kriminalforsorgen, hvordan det går
med dette arbejde. Status er, at man er ved at etablere en kompetenceudviklingsenhed,
som man regner med, er klar om to år. Man er i gang med det forberedende arbejde.
De øvrige initiativer i forhold til styrkelse af faget er sat i bero, indtil der er klarhed over
finansieringen af flerårsaftalen.
BEDRE ARBEJDSMILJØ
Flerårsaftalen har et mål om at forbedre arbejdsmiljøet på en række punkter. Status i
forhold til udvidet supervision er, at størstedelen af det uniformerede personale har
gennemført eller planlagt første session i år. Etablingen af et internt psykologkorps er
sat på pause på grund af manglende finansiering af flerårsaftalen. Også styrkelsen af
sikkerheden med flere skærpede sikkerhedspladser og en ny sikkerhedsklasse 0 er sat
på pause på grund af uklarheden om finansieringen.
FLERE FÆNGSELSPLADSER
Ifølge flerårsaftalen er der brug for 1.000 flere pladser i de kommende år via flere
pladser i Danmark, leje af pladser i udlandet og ved at minimere behovet for pladser.
Status er, at Horserød Fængsel er udvidet med 17 pladser, Køge Arrest med 12 pladser
og Møgelkær Fængsel med 65 pladser. Desuden er man gået i gang med at udvide
Ringe Fængsel med 50 pladser. På længere sigt skal Sønder Omme Fængsel udvides
med cirka 200 lukkede pladser. Status på etableringen af Kosovo Fængslet er uklar.

Hvad venter vi på?