07.06.2024

Vores løn og ansvar skal følges ad

Af Bo Yde Sørensen, forbundsformand

Nu har vi det sort på hvidt: Lønstrukturkomiteen slår fast, at vores løn ligger lavere, end hvad man kan forvente i forhold til vores faglige niveau.

Vi halter simpelthen efter. Vores lønniveau har ikke fuldt med den uddannelsesmæssige udvikling, der har været i jobbet gennem de seneste årtier.

Lønkommiteen siger, at uddannelse og ansvar skal afspejle sig i lønnen. Det er vi selvfølgelig rørende enige i. Fængselsforbundet har stædigt kæmpet for vores medlemmers faglige udvikling gennem årene. Vi har slået på, at den tre-årige grunduddannelse ikke må skæres ned til to. Vi har stillet krav om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Vi har arbejdet for mere frihed og indflydelse i hverdagen.

Vi har råbt op om karriereforløb og jobmuligheder for den enkelte betjent, og det profiterer Kriminalforsorgen og samfundet nu af ved at have fængselsbetjente i verdensklasse.

Uddannelse og ansvar koster på lønnen. Det er netop, hvad lønkomiteen gør opmærksom på.

Det gælder vel at mærke også, når man inkluderer hele lønnen inklusive genetillæg. Som bekendt er alle ikke enige i at opgøre lønnen på denne måde, men det har vi ikke et problem med.

Med lønefterslæbet skåret ud i pap, har vi to stærke argumenter for at vores løn skal hæves. For ikke bare halter vi efter de øvrige offentligt ansatte. Vi har også voldsomt svært ved at skaffe kollegaer.

De to ting hænger sammen, men det er værd at fremhæve, når de tre milliarder kroner skal fordeles. På forhånd har statsministeren jo understreget, at pengene skal gå til steder i velfærdssamfundet, hvor der mangler hænder. Det gør der hos os; i den grad.

Så vores løn skal op: 1) Fordi den er for lav i forhold til vores ansvar og uddannelse; 2) Fordi den er for lav i forhold til at skaffe og holde på folk.