07.06.2024

Volden mod fængselsbetjentene stiger

Der har været 333 volds- og trusselsepisoder mod fængselsbetjente i årets første syv måneder. Det er en stigning på 22 procent i forhold til sidste år. HR-chef kalder det fuldstændig uacceptabelt.

Det ser ud til, at vi når op på 500 voldsepisoder inden året er omme. Sommerens voldsomme overfald i Randers, Nyborg og Enner Mark er altså langt fra de eneste gange, hvor fængselsbetjente er blevet udsat for vold inden for murene.

Kriminalforsorgen har foreløbig registreret 333 volds- og trusselsepisoder fra januar til og med juli, hvor der i samme periode i 2015 var 273 episoder. En forskel på 22 procent. Det ser dermed ud til, at 2016 slår en ny voldsrekord.

Det er en meget nedslående udvikling, siger Fængselsforbundets formand Kim Østerbye: ”Vi hører år for år, at nu vil man gøre noget ved volden. Alligevel går det i den forkerte retning. Det kan ikke være meningen, at der hver dag sker et overfald mod en fængselsbetjent. Det er en hel urimelig risiko at udsætte vores medlemmer for.”

Han opfordrer Kriminalforsorgen til at gøre meget mere for at knække voldskurven: ”Der er først og fremmest brug for bedre bemanding. Både for at undgå overfaldene og for at håndtere overfaldene bedre, når de alligevel sker,” siger formanden.

Nultolerancepolitik
Kriminalforsorgens HR-chef, Marianne Fæster Nielsen, er også stærk utilfreds med udviklingen. Hun kalder det for fuldstændig uacceptabelt.

”Ingen skal være i tvivl om, at vi står 100 procent på mål for nultolerancen over for vold. Nedbringelse af vold mod vores medarbejdere er vores helt centrale arbejdsmiljø- udfordring. Der er igennem årene gennemført mange gode initiativer rettet mod volden både lokalt og centralt, men det er en stor og vanskelig opgave. Lige nu er det særligt udfordrende, fordi vi har oplevet et større antal overgreb og overfald på fængselsbetjente i fritiden,” siger hun.

Marianne Fæster Nielsen henviser til, at Kriminalforsorgen har ansat en projektleder for at styrke og målrette indsatserne i institutionerne. Der arbejdes for bedre registrering af vold, bedre forebyggelse af vold og bedre håndtering af vold.

Eksempelvis arbejdes der med et nyt modul og de så- kaldte action cards, som er tjeklister, der både skal styrke dialog, indsigt og forebyggelsen mod volden. Desuden udarbejdes der værktøjer til bedre ledelsesmæssig håndtering af vold samt at der arbejdes på en revitalisering af debrieferordningen i løbet af efteråret 2016.

”Der er desværre ingen nemme løsninger – kun hårdt, systematisk og vedholdende arbejde, hvor vi holder fast i vores mål og strategi,” siger Marianne Fæster Nielsen.

Af Søren Gregersen