20.04.2024

Vold og trusler på Kragskovhede Fængsel

I går blev en fængselsbetjent truet på livet af en indsat på Kragskovhede. Det er langt fra den eneste episode i det nordjyske fængsel i år.

I gamle dage herskede der ro og fred i det åbne fængsel på Kragskovhede.

Her sad spritbillister og andre småforbrydere, som ikke behøvede at sidde bag lås og slå hele tiden. Sådan er det ikke længere.

I fængslet nord for Frederikshavn kan man i høj grad mærke, at de “gode” fanger er forsvundet fra de åbne fængsler i takt med indførslen af alternative strafformer. Cellerne bruges nu af kriminelle, som tidligere sad i de lukkede fængsler.

“De indsatte som vi har i dag, er langt mere grænsesøgende,” siger Fængselsforbundets tillidsrepræsentant René Christensen.

Han peger på, at den nye type af indsatte ikke respekterer autoriteter, og at de ofte optræder truende over for personalet og andre indsatte.

I år har fængslet 84 gange måtte overføre indsatte til lukkede institutioner. Det sker typisk, fordi den indsatte udgør en sikkerhedsrisiko, eller fordi vedkommende bliver truet af andre indsatte.

Truet på vej til Randers Arrest
Det var under af disse overførelser, at det gik galt i går. På vej til Randers Arrest blev en fængselsbetjent truet på livet af en 31-årig indsat. Den indsatte sagde blandt andet, at han havde sympati for skudattentatet i Nyborg i juli, og at de samme burde ske for betjenten og hans familie.

Det er den syttende volds- og trusselsepisode i fængslet i år. Det vidner om, at kulturen blandt de indsatte har ændret sig, mener René Christensen.

“Fornylig oplevede vi eksempelvis et tæskehold, hvor 6-7 indsatte iførte sig hættetrøjer og dækkede fængslets kameraer til for at afstraffe en medfange. De var helt kolde over for, at personalet forsøgte at stoppe dem. Heldigvis nåede den indsatte at barrikadere sig.”

Behov for bedre bemanding
René Christensen efterlyser derfor bedre bemanding til at dæmme op for det stigende konfliktniveau: “Vi bliver nødt til at rykke folk rundt for at dække de steder, hvor der er behov. Eksempelvis oplever vi tit, at vores købmand anmoder om assistance, fordi de indsatte ikke opfører sig ordentlig, når de handler. Men når vi flytter folk til andre steder, står afdelingerne tomme, og der opstår der nemmere ballade,” siger han og fortsætter: “Vi har brug for bedre bemanding og bedre mulighed for sektionering.”

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye er enig: “De åbner fængsler bliver ofte overset af ledelsen. Det er som om, at man ikke er opmærksomme på, at klientellet har ændret sig. På grund af pladsmangel i de lukkede fængsler, overfører man indsatte til de åbne fængsler,” siger formanden.

 Af Søren Gregersen