20.04.2024

Vi vil ikke tilbage til 1950’erne

Tak for opbakningen!

Det er godt at høre, at I støtter vores kamp for faget.

I tilkendegiver utvetydigt i vores spørgeskemaundersøgelse, at den dynamiske sikkerhed og den tætte kontakt med de indsatte er et afgørende element i vores job.

Jeg håber, at jeres klare reaktion kan få justitsministeren til at genoverveje sine tanker om at fjerne relationsopgaver fra den uniformerede gruppe.

Søren Pape lægger op til et opgør med dobbeltrollen, hvor der både er vægt på sikkerhed og resocialisering i alle jobfunktioner. Han siger, at ”vi bør undersøge, om vi gør det rigtigt, eller om vi bare gør, som vi altid har gjort.”

Ministeren overvejer altså en situation, hvor nogle medarbejdere tager sig af det ene og andre af det andet. Det vil føre betjentrollen tilbage til fordums tider, hvor det alene handlede om at låse døre og komme med mad.

Det ministeren egentligt siger er: ”At vi bør undersøge, om vi gør det rigtigt, eller om vi bare skal gøre, som vi gjorde i 1950’erne.”

Det kan være, at jeg sætter ministerens ord på spidsen, men det er stærkt bekymrende, at vi har en politisk chef, som overvejer at sætte udviklingen i bakgear.

Vi har siden 1960’erne udviklet et fængselssystem, som er unikt i verden.

De gode relationer mellem indsatte og ansatte er fundamentet for vores sikkerhed.

Det er grundlaget for, at Kriminalforsorgen kan løfte sin opgave med at få de kriminelle tilbage på rette spor igen.

Og det er hjørnestenen for vores faglige udvikling.

Vi har ikke valgt jobbet som fængselsbetjente for at være nøglesvingere. Vi vil ikke tilbage til 1950’erne