08.04.2024

Vi skal drive Kriminalforsorgen så professionelt som muligt

Kriminalforsorgen skal blive bedre til at understøtte sine ledere, så de kan levere professionel ledelse. Det mener enhedschef Jacob Falkenby i Nørre Snede Fængsel.

Jacob Falkenby er enig i, at man skal løse mange forskellige opgaver som leder i et fængsel – både store og små – men det er et problem, hvis lederrollen drukner i daglige gøremål.

Han leverer selv et godt eksempel på problemstillingen, da fagbladet besøger ham i Nørre Snede. Han bliver nemlig forsinket til interviewet. Et overfald mellem to indsatte skal lige registreres først.

”Ja, sådan går der ofte drift i den her i fængslet,” siger enhedschefen, da vi sætter os til rette på hans kontor.

Jacob Falkenby har været chef i den lukkede afdeling JKL i f i re måneder. Før det var han enhedsleder i behandlingsafdelingen i Enner Mark Fængsel.

I dag har han sagt ja til at give sit besyv med om de uniformerede lederes arbejdsvilkår i Kriminalforsorgen.

Velsmurt organisation
Helt overordnet er Jacob Falkenby glad for jobbet. Men han mener også, at der er rum for forbedringer.
I hans øjne går alt for meget af arbejdstiden med registreringer og indberetninger: ”Det er min opgave at sikre, at fængslet kører i et ordentligt

gear. Det skal fungere som en velsmurt organisation. Men det er vanskeligt, når jeg hele tiden skal løse administrative driftsopgaver.”

Han nævner som et eksempel administration af udgange for de indsatte, hvor lederne bruger tid på høringer, oprettelser af udgangspas,  godkendelse fra ledelse med mere.

”Mange ledere bruger rigtig mange ressourcer på noget, der for de fleste virker som pseudoarbejde, som ikke har nogen reel værd i . Jeg har aldrig oplevet, at politiet har sagt nej til en udgang til retten, de selv har indkaldt den indsatte til.”

Lokal håndtering
Et andet problem er, at mange administrationsopgaver er f lyttet til områdekontorerne, mens der stadig er brug for lokal håndtering.

”Vi skal stadig samle data, registrere og administrere. Stillingsopslag laves formelt set af områdekontoret, men de kender ikke stillingsindholdet, så derfor er vi nødt til at lave opslaget. De har groft sagt fjernet medarbejderne, men ikke opgaverne,” siger Jakob Falkenby.

Han nævner vagtplanlægningen som et andet eksempel: ”Tidligere havde vi en tjenestelistefører, som støttede mig. Nu er opgaven flyttet til Hobro. De udfører et kæmpe arbejde, men der er stadig behov for, at der er en medarbejder fra fængslet inde over planlægningen – og det bliver mig,” siger Jacob Falkenby.

Ledelse anno 2019
Enhedschefen ser gerne, at han får bedre mulighed for at uddelegere opgaverne og lave professionel ledelse.

”Det vi laver i dag, er ikke ledelse anno 2019. Vi fokuserer på de opgaver, som ligger lige for, fremfor at bruge tiden på overblikket. Det dur ikke, for som leder bliver du nødt til at have styr på tingene, ellers mister du medarbejdernes tillid. ”

Han er godt klar over, at antallet af ledere nok ikke bliver væsentlig forøget. Derfor skal man gøre mere for at strømline arbejdsprocesserne.

”Man kan gøre meget for at lette vores hverdag – blandt andet via elektronisk understøttelse. For eksempel kan man holde styr på prøveløsladelser via teamsites, så alle har adgang til samme kalender og se, hvornår der skal laves indstillinger. På samme måde er der andre ting, som kan forbedre vores hverdag. Derfor er det vigtigt, at nye større til – tag kommer forbi vores nye udviklingschef, så vi er sikker på, de bliver indført på bedste vis.”

Enhedschefen efterlyser også mere uddannelse: ”Og det ska l være i eksternt regi. For vi har brug forinput fra omverdenen, hvis vi vil forandre Kriminalforsorgen.”

LÆS OGSÅ

Lederne savner tid til at være ledere

 

Af Søren Gregersen