17.04.2024

Vi må ikke tabe eleverne på gulvet

Hver gang der starter et nyt hold på betjentuddannelsen tændes der lys for Kriminalforsorgens fremtid.

Eleverne kommer med energi og vilje til forandring. De har valgt vores arbejdsplads, og nu vil de have det bedste ud af det.

Men desværre vælger flere og flere at springe fra.

Det er forståeligt nok, at nogle fortryder uddannelsen. Men når hver tredje dropper ud, er det ikke bare bekymrende, så er det udtryk for et system, som fejler.

Derfor er det på høje tid, at Kriminalforsorgen færdiggør eftersynet af uddannelsen. Et eftersyn som egentlig var planlagt til 2019, men først er kommet i stand i år.

I den forbindelse har Fængselsforbundet bedt eleverne vurdere deres forløb. Det har vi fået et detaljeret billede ud af.

Det står klart, at eleverne er positive på mange måder, men at der også er et stort forbedringspotentiale.

Forbundet har derfor udarbejdet en række forslag til at styrke uddannelsen. Forslagene kan koges ned til tre hovedpunkter:

For det første er der brug for mere støtte og opbakning til eleverne i praktiktiden. Det er godt, at vi giver ansvar til de nye betjente, men skal de bare dække vagter? Der skal også være fokus på læring og vejledning. Det kan vi sikre med flere praktikvejledere og ved at indføre loft over antallet af elever ude i institutionerne, så eleverne ikke bare oplæres af andre elever, men af erfarne betjente.

For det andet skal undervisningsforløbet forbedres. Eleverne bør begynde i praktik, så de fra starten får kendskab til, hvad jobbet indebærer. Der skal også være bedre sammenhæng mellem skoletid og praktiktid. Og så skal der kigges grundigt på VFU. Det fungerer ikke, som det er nu.

For det tredje kan vi styrke rekrutteringen til uddannelsen ved at droppe SU i skoleperioderne. Med det store personaleunderskud som vi har i Kriminalforsorgen, er det dumt, at man sparer håndører ved ikke at give elevløn.

Vi skal tiltrække alle de elever, vi kan. Og ikke tabe dem på gulvet, når de først er kommet i gang.