17.04.2024

”Vi har haft nogle turbulente år”

Jan Rømer er ny på formandsposten for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening og dermed som afdelingsformand i Fængselsforbundet. Her kommer han med en situationsrapport om jobbet som fiskerikontrollør.

Jeg hedder Jan Rømer og har været ansat som fiskerikontrollør siden 2009. I november 2019 blev jeg valgt til fællestillidsrepræsentant for fiskerikontrollørerne og formand for Tjenestemandsforeningen.

Jeg vil her forsøge at give mit perspektiv på, hvordan vores hverdag og fremtid ser ud.

Det er en travl tid, vi er i. Der er sket store strukturelle forandringer i vores styrelse. Vi er, fra at have været i Udenrigsministeriet, nu tilbage i Miljø- og Fødevareministeriet.

Oven på et par turbulente år med organisationsændringer og med skift fra det ene ministerie til det andet, samt nogle uheldige sager som Fiskeristyrelsen har været ramt af, havde vi også en større udflytning af arbejdspladser fra vores hovedkontor til Augustenborg.

Fiskerikontrollørerne er folk med en del eller mange års erfaring, der alle er på et højt fagligt niveau og har en stolthed ved deres job.

Udflytningen var meget ressourcekrævende, og den har kostet nogle virkelig kompetente medarbejdere. Det har medført et større pres på de tilbageværende medarbejdere i Fiskeristyrelsen. Der er flere medarbejdere fra hovedkontoret, der er stoppet, så det har medført et stort tab af viden og erfaring.

Fiskerikontrollørerne er folk med en del eller mange års erfaring, der alle er på et højt fagligt niveau og har en stolthed ved deres job. Derfor kan det være hårdt at se ens arbejdsplads og ens kollegaer blive udsat for sådan en massiv medieomtale. Så alt imens vi slikker sårene oven på det, sker der samtidig store organisatoriske ændringer.

Men det er klart, når man foretager organisatoriske ændringer, så medfører det jo nogle forandringer, og det kan være en udfordring. Man kan sige, at for at trives i vores job skal man være meget forandringsparat på alle tænkelige måder. Vi skal vænne os til en ny ledelsesstruktur, men vi skal også være læringsparate og kunne favne en helt ny hverdag med nye arbejdsrutiner og opgaver.

Ny lovgivning
Vi er også meget opmærksomme på de nye lovgivninger omkring GDPR og den sagsbehandling, det vil medføre. Det er ikke nemt at navigere i, men der er ingen tvivl om, at det vil påvirke vores dagligdag. Vi vil komme til at journalisere mere, det vil k ræve noget efteruddannelse og de nye regler vil gøre, at vi skal ændre vores arbejdsrutiner på dette område. Men vi prøver vores bedste og følge med, vi er fortrøstningsfulde så nu må vi se, hvor det bærer hen.

Af Jan Rømer