07.06.2024

”Vi flygter ikke – vi kæmper”

Tre elever tog afsæt i arbejdsmiljøet i deres opgave på tredje år. De mener nemlig, det er en vigtig ingrediens, når det gælder fastholdelse af medarbejderne, og at ansvaret begynder hos den enkelte.

Da Annika Jakobsen, Jonas Godsk og Marianne Mikkelsen skulle skrive opgave på deres tredje år på skolen i Møgelkær, valgte de at sætte lys på arbejdsmiljøet med en spørgeundersøgelse, badges, et banner og en pjece med opfordringer til, hvordan man som medarbejder kan være med til at højne miljøet på den arbejdsplads, man deler med sine kollegaer.

Deres fremlæggelse endte med at blive en kommentar til forbundets kampagne DEN STORE FLUGT. ”Vi flygter ikke, vi kæmper” stod der på det store banner over deres opgavefremlæggelse og på de badges, de delte ud.

”Vi blev nok lidt provokeret af kampagnen, selvom vi godt kunne se, det var et opråb i forbindelse med arbejdet på flerårsaftalen,” siger Annika Jakobsen.

”Men vores opgave er ikke en negativ kommentar til alle dem, der desværre har måttet forlade jobbet. Sådan er den blevet opfattet af nogle. Den er mere en opfordring til, at vi selv kan være med til at gøre arbejdsmiljøet bedre,” siger hun.

De tre elever er færdige med deres skolegang og er nu i Enner Mark Fængsel. Det er deres oplevelse af samarbejdet i Kriminalforsorgen, der har fået dem til at fokusere på godt arbejdsmiljø.

Marianne Mikkelsen forklarer: ”Korpsånden er helt på plads, når det gælder sikkerhed. Vi har hinandens ryg, og det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Men vi mangler måske lidt fællesskabsfølelse, og vi vil alle det samme, vi er forhåbentlig kollegaer mange år frem.”

”Stil spørgsmål til det, du ikke forstår og anerkend dine kollegaer.”

Der mangler kommunikation og inddragelse
Som baggrund for deres opgave lavede Annika, Marianne og Jonas en spørgeundersøgelse blandt et udvalg af kollegaer. På en skala fra 1 til 10 vurderede medarbejderne deres tilfredshed med arbejdsmiljøet til et sted mellem 3 og 4. Det var især gennemsigtighed, kommunikation og medarbejderinddragelse, der blev fremhævet som problemer.

”Vi lægger også mærke til manglende inddragelse i kommunikationen til os elever. Vi bliver sjældent spurgt. Der står for eksempel i en mail ’vi giver dig mulighed for’ – i forbindelse med udlån til andet tjenestested, men det betyder i virkeligheden ’du skal’,” siger Jonas Godsk.

Men i stedet for at havne i en negativ spiral, hvor man taler om problemerne i krogene, mener eleverne, at man selv skal være med til at tage ansvar for arbejdsmiljøet og stille spørgsmål til beslutningerne og kommunikationen.

I den pjece, de udformede, står der blandt andet: ”Stil spørgsmål til det, du ikke forstår og anerkend dine kollegaer.”

Digitale personalemøder
Nu hvor eleverne er kommet fra skolen og tilbage til Enner Mark Fængsel, er planen, at de vil forsøge at påvirke arbejdsmiljøet i en god retning. De oplever, at deres institutionschef imødekommer nogle af deres ønsker om gennemsigtighed.

”Den nye institutionschef har kun været her et par måneder, men han virker som om, han har gode ideer til at højne arbejdsmiljøet. Han har for eksempel indført tre ugentlige digitale personalemøder, hvor man kan stille spørgsmål til alt. Jeg synes, det er rart med en chef, der på den måde er i øjenhøjde med os,” siger Annika Jakobsen.

Fagbladet spørger institutionschef Thorsten Laursen, hvad han tænker om elevernes opgave. ”Jeg synes, det er rigtig fint, at de har taget emnet op. For mig er arbejdsmiljø noget af det allervigtigste at værne om, vi har alle det samme mål: Vi vil gerne være et godt og ordentligt sted for indsatte og ansatte,” siger han.

Af Maria Hamilton