07.06.2024

Vi betaler prisen for mobiljagten

Der skal strammes op i forhold til mobilindsmugling i fængslerne. Ingen tvivl om det, men de visitationsstandarder, som Kriminalforsorgen iværksætter 1. juni, kommer til at trække tænder ud i et omfang, hvor det rammer andre opgaver.

Det bekymrer mig, at ministeren har indledt en fuldstændig ekstrem mobiljagt i fængslerne med daglige visitationer af celler, som uvægerligt fører til flere frustrationer hos de indsatte og mere modstand mod personalet.

Alene de ugentlige cellevisitationer vil koste flere tusinde ekstratimer. Her til kommer timer til visitationer af fællesarealer, værksteder, gårdtursarealer, personundersøgelser med videre. Tidsforbruget bliver kolossalt!

Hvor skal timerne komme fra?

Fra det store overskud af personale? Nej, det går ikke. Vi mangler flere hundrede betjente i øjeblikket. Den dynamiske sikkerhed, hvor betjentene er tilstede blandt de indsatte er vores

Via overtidsbetaling? Nej, det går heller ikke, eftersom Kriminalforsorgen i forvejen har et millionunderskud på denne konto.

Ved at skære ned på andre opgaver? Ja, der er ikke andre løsninger på kort sigt, for vi kan ikke være to steder på samme tid.

Og visitationsstandarderne er kun 1 ud af 21 af justitsministerens indsatser mod mobiltelefonerne. Antallet af razziaer skal fordobles, der kommer kropsscannere og scanningsudstyr, skærpede procedurer og meget mere.

Der bliver altså lagt mere vægt på det hårde end det bløde fremover. Men er Kriminalforsorgen klar til at betale prisen ved at skære ned på resocialisering og dynamisk sikkerhed for at finde flere mobiltelefoner? Det hører jo med til historien, at de indsatte alligevel ikke bliver afskåret fra omverdenen. De fleste har stadig mulighed for telefonkontakt, brevudveksling og uoverværede besøg.

Med de udfordringer Kriminalforsorgen har i øjeblikket i forhold til personalemangel, højere sygefravær og krav om øget kvalitet i opgaverne, er det urimeligt over for personalet at føre symbolpolitik i forhold til mobiltelefoner og samtidig forvente, at opgaven klares inden for den gældende ressourceramme.