20.04.2024

Vi arbejder på flere fronter for at styrke transportbetjentenes arbejdsvilkår

Af forbundsformand Bo Yde Sørensen

Det er tre år siden, at der blev oprettet en helt ny stillingskategori i Kriminalforsorgen: Nemlig transportbetjentene.

Siden har vi fået ansat et par hundrede nye kollegaer. Jeg håber, at I føler jer hjemme på vores arbejdsplads og i vores faglige sammenhold.

Jeg er i hvert fald glad for, at der i Fængselsforbundet har været fuld opbakning til, at I skulle være repræsentere t i vores hovedbestyrelse.

Det betyder, at Oliver Korn, som er tillidsrepræsentant i transportenheden i København, nu deltager i vores møder, og at I har mulighed for at præge Fængselsforbundets indsats for at styrke arbejdsvilkårene både generelt og for jeres gruppe.

Der er ingen tvivl om, at der er mange ting at tage fat på. Selvom faget er nyt, er der talrige problemer. Det vidner det store frafald tydeligvis om. Mange vælger at søge udfordringer i andre job.

Jeg tror, det et vigtigt, at Kriminalforsorgen ikke ser transportbetjentene som en jobfunktion, som alene skal løse en driftsopgave. Det kører man hurtigt kold i.

Hvis Kriminalforsorgen ønsker, at transportbetjentene skal blive i jobbet, skal der sættes stærkere ind i forhold til personaleudvikling, efteruddannelse og personalepleje. Det er noget, vi som forbund slår på i forhold til vores arbejdsgiver.

For at underbygge vores argumenter vil vi sende et spørgeskema ud til jer i løbet af foråret. Her vil vi gerne have jeres vurdering af jobbet og input til de forbedringer, I ønsker.

Bedre løn
Vi arbejder også på andre områder for at forbedre transportbetjentenes arbejdsvilkår.

Tilsvarende fængselsbetjenteleverne mener vi, at SU’en skal erstattes med løn til transportbetjenteleverne. Det vil styrke Kriminalforsorgens rekrutteringsmuligheder.

Vi mener også, at Kriminalforsorgen bør bruge lønsystemet mere aktivt i forhold til jeres gruppe. I er ikke omfattet af nyløn under uddannelse, men I er det, når I er færdiguddannet. Det bør kunne ses på den månedlige løncheck. Så simpelt er det.

Vi arbejder også på at skabe bedre muligheder for at skifte til fængselsbetjent-uddannelsen.

Konkret arbejder vi blandt andet på, at transportbetjentene får mulighed for at prøve jobbet inden for murene nogle uger, så I kan få et billede af, om det er noget for jer.

Arbejdsskader
Desværre kan jobbet som transportbetjent også være belastende. Det har vi set på flere måder i forhold til overfald og nedslidning. Blandt de mange arbejdsskadessager, som forbundet arbejder med at løse for vores medlemmer, er der derfor også flere transportbetjente.

Det kan være hårdt at arbejde i Kriminalforsorgen. Det ved vi. Fængselsforbundet har derfor opbygget en stor ekspertise i at hjælpe vores medlemmer, når de har været udsat for en arbejdsulykke eller bliver ramt af en erhvervssygdom. Den hjælp har ofte stor betydning for den økonomiske erstatning, som skal sikre de skaderamte videre i livet.

Et medlemskab af Fængselsforbundet er også en forsikring, som kan være god at have i baghånden, hvis ulykken er ude.