07.06.2024

Velkommen til vores nye direktør

Kære Ina Eliasen

Fængselsforbundet vil gerne byde dig varmt og hjerteligt velkommen til en Kriminalforsorg, som vi alle brænder for at drive.

Du kender allerede vores arbejdsplads fra flere vinkler, og det tror jeg, bliver din store styrke, når du skal til at se det hele ovenfra.

Jeg tror også, at din erfaring som HR-direktør giver dig et humant og konstruktivt blik på de mennesker, der arbejder her og deres arbejdsmiljø. Det er et blik, der er tiltrængt.

En ny direktør giver mulighed for en frisk start, og det glæder jeg mig meget til. Vi spiller jo grundlæggende på samme hold, selvom vi kommer til at sidde på hver vores side af forhandlingsbordet, og du vil have din mening om tingene og jeg min.

Men jeg synes, vi skal koncentrere os om det, der nødvendigvis må være vores fælles korstog: at genopbygge den Kriminalforsorg, vi er så stolte af at være del af.

For den trænger i den grad til en kærlig hånd.

Så når nu du har finjusteret din kontorstol og fået overblik over arbejdsopgaverne, vil jeg gerne invitere dig til sammen med mig at stille skarpt på de monumentale udfordringer, Kriminalforsorgen har, for det vil være fatalt, hvis vi ignorerer dem et eneste sekund mere. For både personale, indsatte og samfundet.

Lad os sammen beskytte de ansatte og værne om deres mentale sundhed. Lad os sætte fokus på at skabe et trygt arbejdsmiljø.

Vi skal sikre, at kyniske overfald minimeres og trækker nye konsekvenser med sig.

Vi skal sikre, at vores kollegaer kan stå oprejste i deres job og standse styrtblødningen. Som det er nu, forsvinder 10 procent af fængselspersonalet hvert år. En stor del på grund af sygdom og nedslidning.

Vi skal tilbage til at være minimum 2.500 fængselsbetjente.

Vi skal skabe plads til den resocialisering, der plejede at være en stor og vigtig del af vores faglighed og den danske måde at drive fængsler på. Det er her meget af stoltheden og arbejdsglæden bor.

Er du klar til turen, Ina Eliasen?

For det er vi, og vi glæder os til samarbejdet.