17.04.2024

Vanviddet fortsætter i Midt- og Nord


Områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted.

Kære kollegaer

Som I kan læse på ”Områdekontoret informerer” er Område Midt- og Nordjylland fortsat i økonomiske problemer. Dette på trods af omfattende og meget indgribende tiltag på mange områder, både hos det uniformerede personale og hos andre faggrupper. Som det ser ud nu, er der fortsat et merforbrug på det svimlende beløb af 15 millioner kroner.

Jeg har forstået, at der er flere årsager til, at vores økonomi ser ud, som den gør. Med det kendskab, jeg har til den overordnede økonomiske ramme, er det min opfattelse, at en af flere årsager til den nuværende situation er, at vi er underfinansieret til at løse vores opgave. Vores økonomiske ramme er simpelthen for snæver.

Vi er nødt til at spare personale for at have råd til indsatte.

I praksis kan underfinansieringen betyde, at hver gang vi har indsatte ud over de fastsatte belægsgrænser, får vi cirka 150 kroner pr. indsat pr. dag. Men i praksis koster det mere, lad os antage cirka 500 kroner pr. indsat pr. dag. Der er altså underskud, og vi har ikke penge til at løse opgaven.

Den belægssituation vi har haft i år, forventer jeg bliver værre næste år, og det vil betyde yderligere besparelser. Vi er altså af politikerne bragt i en fuldstændig absurd situation, som dybest set bevirker, at vi er nødt til at spare personale for at have råd til at have indsatte.

Det kan ikke alene være underfinansiering af pladser, der er skyld i vore økonomiske situation, og der skal nu laves en gennemgang af områdets budget. Jeg har en klar forventning om, at medarbejderrepræsentanter på alle niveauer inddrages i den proces, der kommer, og det er min klare forventning, at der bliver tale om en transparent proces, hvor det bliver tydeligt, hvor pengene forsvinder hen.

Jeg er rystet, vred og skuffet over, at vores politikere ikke straks reagerer på vores situation, og jeg kan blot konstatere, at hvis der spares mere på fængselsbetjente, så er det ikke længere personalet, der har kontrollen i vores institutioner!

Med venlig hilsen

Brian Hedensted